اهواز - جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی با دو موضوع پیرامون ارائه گزارش از املاح دریایی و استاندارد سازی مواد معدنی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، عبدالرضا حرمتی با توجه به شرایط جغرافیایی استان خوزستان و همجواری با دریا افزود: در دریا املاح و مواد معدنی زیادی وجود دارد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته و جز ثروت فراموش شده است. وی یکی از مهمترین کاربرد نمک را جهت تامین خوراک صنایع پتروشیمی عنوان کرد و ادامه داد: در استان خوزستان  یک واحد برای بهره برداری استحصال نمک صنعتی از آب دریا وجود دارد. حرمتی ادامه داد:  فرایند تولید نمک صنعتی ۹۰ روز در فصل تابستان است و این درحالی است که در این فرآیند مواد اولیه آب دریا و انرژی خورشید می باشد و هیچ گونه آلودگی و پسابی ایجاد نمی کند. در ادامه جلسه گزارشی در خصوص استاندارد سازی مواد معدنی توسط رئیس کمیته اکتشاف این کمیسیون ارائه و مقرر شد این کمیته استانداردهای مورد نظر را شناسایی و جهت تصویب نهایی به کمیسیون ارائه دهند. عبدالرضا حرمتی در خصوص تهیه بانک های اطلاعاتی معادن گفت: اعضا کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بخش ها و فیلدهای این بانک اطلاعاتی جمع آوری و  تا جلسه بعد به این کمیسیون ارائه دهند.