پست برق شهرک صنعتی اندیمشک با صرف ۳۵ میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان احداثشد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، پست برق شهرک صنعتی اندیمشک با صرف ۳۵ میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان احداث شد. ایستگاه برق موقت ۱۳۲ کیلو ولت اندیمشک با هدف افزایش ظرفیت و تامین انرژی برق مورد نیاز واحدهای صنعتی،کشاورزی و مسکونی شهرک صنعتی اندیمشک و مناطق اطراف احداث شده است. این پست برق با یک دستگاه ترانس ۱۳۲ کیلوولت و با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر احداث گردید.