رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: نباید اجازه دهیم ترامپیسم به سیاست داخلی ما رخنه کند، زیرا دشمن به دنبال ایجاد شکاف در…

در بازدید از مرکز طبی کودکان

علی‌اکبر صالحی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به دعوت مرکز طبی کودکان در این مرکز پزشکی تحقیقاتی و…