جانشین پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه رفتار بزه دیدگان در پیشگیری از جرم موثر است، گفت: در بسیاری از مواقع سهل انگاری، کوتاهی و یا رفتار ناصحیح مردم منجر به وقوع جرم و یا بزه دیدگی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج ،‌ سردار مهدی معصوم بیگی در چهارمین جلسه هفته ناجا، پیشگیری از جرم را وظیفه همگانی دانست و اظهارداشت: کاهش جرم و پیشگیری از وقوع جرایم ،  به تنهایی از عهده یک دستگاه و یا سیستم عدالت کیفری بر نمی آید، لذا برای ایجاد جامعه امن همه باید مسئولیت پذیر باشند. وی با اشاره به میزان ایفای نقشی که مردم و دستگاه ها در راستای پیشگیری از جرم بر عهده می گیرند، افزود: در این شرایط، جامعه از امنیت پایدار تری برخوردار خواهد بود و برای این کار باید تمامی ظرفیت ها فعال، هماهنگ و همسو شوند. جانشین پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: در وقوع جرم عوامل مختلفی دخیل است که یکی از آنها بزه دیدگان هستند، بزه دیدگی عمدتاً امری دفعی و یا اتفاقی نیست، مجرمان معمولاً برای ارتکاب جرم از نقاط ضعف و غفلت هایی که وجود دارد به عنوان فرصت بهره می برند، لذا مردم باید با اقدامات پیشگیرانه به گونه ای عمل کنند که فرصت ها را از مجرمان بگیرند. سردار معصوم بیگی گفت: بسیاری از مواقع مردم می توانند با هوشیاری و اقدامات پیشگیرانه که پلیس توصیه می کند، مجرمان را ناکام بگذارند، این یعنی ایفای نقش موثر و بازدارنده مردم در پیشگیری از تکمیل چرخه جرم. وی با بیان اینکه بزه دیده یکی از کنشگران جرم است، افزود: درصد قابل توجهی از جرایم را می توان با نقش دادن به افراد بزه دیده و افراد در معرض بزه، کنترل کرد.