رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از توقیف شدن آمبولانس هایی که بدون بیمار یا جسد اقدام به آژیر کشیدن می کنند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار تیمور حسینی اظهار داشت: خودروهای امدادی همانند خودورهای آتش نشانی و خودروهای پلیس، برای تردد در خطوط ویژه با محدودیت هایی مواجه هستند. وی افزود: این خودروها تنها در زمان ماموریت مجاز به تردد در خطوط ویژه بوده و سایر زمان ها اجازه آژیر کشیدن و حضور در خطوط ویژه را ندارند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تخلفات آمبولانس های خصوصی گفت: میزان تخلف های آمبولانس های خصوصی به نسبت سایر آمبولانس ها بیشتر است و گاه شاهد هستیم که یک خودرو بدون بیمار و یا جسد اقدام به آژیر کشیدن می کند و چنین نمونه ای اگر مشاهده شود، خودرو را توقیف می کنیم. وی ادامه داد: بر اساس قانون، هر گونه استفاده غیر درمانی از جمله مسافر کشی  از آمبولانس ها ممنوع و غیر قانونی بوده و با نمونه های آن برخورد می شود. سردار حسینی از نظارت های شدید پلیس بر خطوط ویژه خبر داد و افزود: تمام خطوط ویژه تهران که مخصوص تردد اتوبوس های BRT هستند یا با دوربین یا به صورت استقرار نیروهای فیزیکی رصد می شوند و اجازه تخلف در این خطوط را نمی دهیم. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در مورد عبور آمبولانس ها از چراغ قرمز گفت: خودروهای آمبولانس که در ماموریت باشند، اجازه عبور از چراغ قرمز را داشته و تردد آنها تخلف محسوب نمی شود.