اعضای یک خانواده مدعی شدند فرزند عقب مانده‌شان از طبقه هفتم سقوط و نهایتا فوت کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج،‌ سرهنگ شمس بیرانوند رییس کلانتری 135 آزادی گفت: شب گذشته ماموران کلانتری در جریان فوت مشکوک پسر 10 ساله ای در بیمارستان رسول اکرم قرار گرفتند.

مأموران به محض دریافت این خبر به بیمارستان مراجعه کرده و تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

تحقیقات انجام شده از والدین آغاز شد که آنها گفتند فرزند 10 ساله خود را که دارای عقب ماندگی ذهنی بود تنها در خانه گذاشته و برای خرید به بیرون رفته بودند.

این خانواده مدعی شدند ساعتی بعد که برگشتند فرزند خود را داخل خانه ندیدند و نگران شدند.

این خانواده به صورت هراسان به بیرون ساختمان آمدند و در گوشه ای از محوطه فضای سبز فرزند خود را مشاهده کردند که وضعیت مصدومیت شدیدی داشت و از طبقه هفتم سقوط کرده بود.

با توجه به اظهارات آنان، تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج