اعضای هیات رئیسه جدید شورای شهر آمل در سال پایان فعالیت دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، با حضور ۱۳ عضو شورا، حراست فرمانداری و اصحاب رسانه شهرستان انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر آمل در سالن اجتماعات این شورا برگزار و اسدالله تورنگ به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر آمل انتخاب شد. تورنگ افزود: هدف ما در شورای اسلامی آرامش بین اعضا شورا، شهرداری و سازمان های وابسته و قصدمان خدمت به مردم و جلب اعتماد است. وی ادامه داد: در بعضی شهرداری ها در این شرایط اقتصادی قدرت پرداخت حقوق کارکنان را ندارند و از شهرداری آمل توانسته مجموعه را اداره کند خوشحالیم. برای ریاست این شورا تنها اسدالله تورنگ رئیس قبلی به عنوان کاندید این کرسی شرکت کرد که با هفت رای موافق و شش رای سفید برای یک سال ابقا شد و برای پست نایب رئیس خسرو ابراهیم زاده ریاست سال های اول و دوم این دوره به عنوان تنها کاندیدا شرکت کرد که با ۱۳ رای موافق بر روی این کرسی نشست. برای سمت منشی اول تنها خانم فردوس قربانی کاندیدا شد و با ۷ رای موافق و ۶ رای سفید برای این پست انتخاب و برای سمت منشی دوم تنها خدیجه قدرت کاندید شد که با ۱۰ رای موافق و ۳ رای سفید انتخاب شد. برای سمت سخنگوی شورا فقط سید محمد پژومان عضو چند دوره شورا که با سابقه تنها کاندیدا بود که با ۷ رای موافق و ۶ رای سفید انتخاب شد. با توجه به اعضای دوره قبل و ر انتخاب این دوره سه نفر از اعضای دوره قبل انتخاب شدند و دو نفر از اعضای مخالف دوره قبل به هیات رئیسه اضافه شدند.