بدون بازشماری آرای شهر تهران

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها از بسته شدن انتخابات شوراها خبر داد.این اظهارات در حالی است که…

جنتی:

رئیس ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه گفت: توسعه کشور و منافع ملی باید هدف اول ما باشد.

کدخدایی:

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 96 با بیان اینکه بیشترین شکایت از سوی کاندیدای غیردولتی بوده…

دبیر شورای نگهبان:

دبیر شورای نگهبان گفت: اخلال در امنیت، جنگ با خدا و پیامبر است و کسانی که ناامنی ایجاد می کنند اهل فساد بر روی زمین…