با تشخیص مسوولان فدراسیون و کادر فنی تیم ملی تیراندازی کشورمان، نوروزی در مسابقات درازکش امروز حضور ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، در برنامه اولیه منتشر شده بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو نام پوریا نوروزیان نماینده تیراندازی کشورمان در سه ماده تفنگ بادی ۱۰ متر، درازکش و سه‌ وضعیت گنجانده شده بود که با توجه به قانون بازی‌ها با توجه به قوانین بازی‌های المپیک هر ورزشکار رشته تیراندازی این رشته فقط در دو ماده می‌تواند شرکت کند.

بنابراین با توجه به حضور نوروزیان در مسابقات تفنگ بادی ۱۰ متر، با تشخیص کادر فنی، او در مسابقات درازکش امروز حضور ندارد و روز یکشنبه در سه وضعیت به مصاف حریفان خود می‌رود.