پوریا نوروزیان در دور مقدماتی مسابقات تیراندازی تفنگ ۱۰ متر.. امتیاز کسب کرد و از دور رقابت ها حذف شد.

به گزارش خبرگزاری موج، امروز مسابقات تیراندازی تفنگ ۱۰ متر بادی مردان برگزار شد و پوریا نوروزیان در دور مقدماتی این مسابقات توانست ۶۲۲٫۲ امتیاز کسب کند و در رتبه ۲۲ قرار بگیرد اما از صعود به مرحله بعد باز ماند.

در دور مقدماتی این رقابت ها ۵۶ تیرانداز حضور داشت و ۸ تیرانداز برتر به فینال مسابقات راه پیدا کردند.