مهمترین تغییر قوانین والیبال در چند سال گذشته استفاده از سیستم «ویدئو چلنج» بوده است که در المپیک ۲۰۱۶ ریو در والیبال ساحلی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، برگزاری مسابقات والیبال سالنی و ساحلی در المپیک ۲۰۱۶ ریو نشان خواهد داد که این رشته در مدت ۴ سال گذشته، چقدر پیشرفت کرده و مدرن‌تر شده است. مهمترین تغییر قوانین والیبال در چند سال گذشته استفاده از سیستم «ویدئو چلنج» بوده است که در المپیک ۲۰۱۶ ریو در والیبال ساحلی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم در سال ۲۰۱۳ به کار گرفته شد و مربیان بازیکنان می‌توانند در مورد داخل یا خارج بودن توپ، دفاع، خطای تور و لمس آنتن و همچنین خطای سرویس از آن استفاده کنند. آری گراسا، رئیس برزیلی فدراسیون جهان والیبال در این مورد می‌گوید: فدراسیون جهانی تصمیم دارد تا منابع در دسترس داوران را برای قضاوت‌های بهتر  و کم نقص‌تر، بیشتر کند. سیستم ویدئو چلنج، بهترین مثال برای این موضوع است که به داوران اجازه می‌دهد، تصمیم خود را مورد بازبینی قرار دهند. در ریو هم از این سیستم استفاده خواهد شد.