با محرومیت ۵ قایقران روسی از حضور در بازی‎های المپیک ۲۰۱۶ ریو، یک سهمیه در رشته کانوی ۲۰۰ متر انفرادی به ایران تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، سایت فدراسیون جهانی قایقرانی (کانوئینگ) در خبری مدعی شد که ۵ ورزشکار روسی از حضور در بازی‎های المپیک ۲۰۱۶ محروم هستند. بر همین اساس همین گزارش «اندری کرایتور» در رشته کایاک ۲۰۰متر انفرادی مردان  از حضور در المپیک محروم شد و سهمیه‎ای این رشته به ایران اختصاص یافت.