مردم شهر ریودوژانیرو برای شرکت در مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۱۶ ریو آماده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، مردم شهر ریودوژانیرو که برای دیدن مسابقات کشتی در اطراف استادیوم المپیک پارک این شهر حضور داشتند، برای شرکت در مراسم اختتامیه المپیک ۲۰۱۶ ریو آماده می‌شوند.

این افراد بلیت به دست و در حالی که بعضاً در حال خرید و فروش بلیت بودند برای دیدن مراسم اختتامیه راهی استادیوم ماراکانا می‌شدند.

کاروان ایران در مراسم اختتامیه شرکت نخواهد کرد.