تکواندوکار ایران پس از پیروزی برابر حریف هندوراسی خود گفت: امیدوارم امروز باعثخوشحالی مردم شوم چون امروز، روز من است.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی خدابخشی پس از پیروزی برابر حریف هندوراسی در اولین مبارزه خود در المپیک ریو اظهار داشت: تمام زحمتم را کشیدم تا موفق شوم، در بازی هم اول خدا رو شکر خوب بودم.

وی تصریح کرد: بازی به بازی بهتر می شوم و از مردم می خواهم برایم دعا کنند.

خدابخشی خاطرنشان کرد: امروز، روز من است و تلاش می کنم در سه مبارزه بعدی هم بهترین نتیجه را بگیرم.

وی که در دومین مبارزه باید به مصاف یک تکواندوکار ایرانی الاصل برود، اظهار داشت: میلاد مثل بقیه حریفان است، تکواندوکار خوبی در این وزن بوده و شناخته شده است، تمام توانم را برای این سه بازی می گذارم.

خدابخشی همچنین در مورد مدال آوری کیمیا علیزاده گفت: خیلی خوشحال شدم که کیمیا علیزاده صاحب مدال شد، من در سالن نبودم اما وقتی شنیدم خیلی خوشحال شدم، امیدوارم امروز من هم باعثخوشحالی شوم.