رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: نمی‌خواستند به مدال برسیم و این یک ظلم بود و روح المپیک را خدشه‌دار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی مرادی پس از ناداوری صورت گرفته علیه بهداد سلیمی، گفت: این یک ظلم بود و نمی‌خواستند ایران مدال بگیرد. جالب است که سه داور کار ورزشکار ما را مورد قبول قرار می‌دهند اما هیأت ژوری حرکت بهداد سلیمی را قبول نمی‌کنند. وی تصریح کرد: آیان رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در پاسخ به اعتراض ما گفت: نمی‌توان کاری کرد اما این را بدانید که کار هیأت ژوری در تاریخ ثبت می‌شود. رئیس فدراسیون وزنه برداری در رابطه با حضور پلیس در سالن مسابقه، اظهار کرد: حضور پلیس در سالن مسابقه وزنه‌برداری اصلا زیبا نیست.