طرفداران ایرانی بعد از مسابقه همچنان به هیاهو و هو کردن هیات ژوری ادامه دادند تا جایی که پلیس ضد شورش برای احتیاط در سالن حاضر شد.

به گزارش خبرنگار ورزشی موج، سام کافا رییس کمیته فنی فدراسیون جهانی وزنه برداری درباره بهداد سلیمی دفاع کرد و گفت:که ما می توانیم برای تیم ایران بخاطر رفتار هایی که داشتند جریمه در نظر بگیریم. گورمیناسیان برنده مدال تقره ارمنستانی نیز رفتار طرفداران ایرانی حاضر در سالن را محکوم کرد. طرفداران ایرانی بعد از مسابقه همچنان به هیاهو و هو کردن هیات ژوری ادامه داند تا جایی که پلیس ضد شورش برای احتیاط در سالن حاضر شد. لاشا تالاخادزه در باره شکست حذف سلیمی اظهار داشت: سالن مسابقات مملو از خشم و هیاهوی ایرانیان بود ولی این هیاهو ربطی به من نداشت و من فقط کاری را کردم که مدتها برای آن زحمت کشیدم. سلیمی قبلا قهرمان المپیک شده بود اما این بار دچار اشتباه شد ونتوانست کار خود را به خوبی انجام دهد مسئول رسانه ای سالن هم در این باره گفت:حضور پلیس ضد شورش در سالن وزنه برداری فقط برای احتیاط بود نه چیز دیگری و نیازی هم به آنها نشد.