رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در واکنش به اعتراض برخی خبرنگاران ایرانی حاضر در سالن برگزاری مسابقات گفت: خداحافظ!

به گزارش خبرگزاری موج، تماش آیان، رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در واکنش به اعتراض خبرنگاران ایرانی گفت: خداحافظ! وی هنگام رد حرکت دوضرب سلیمی هم پشت سر هیئت ژوری دیده می‌شد. بهداد سلیمی بعد از شکستن رکورد یک ضرب المپیک و رقابت‌های جهانی در دو ضرب دسته فوق سنگین با ناداوری روبه‌رو شد و از دور بازی‌های ۲۰۱۶ ریو حذف شد.