وزیر بهداشت برای افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی در استان البرز، فردا عازم این استان می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر سید حسن هاشمی به منظور افتتاح پروژه های بهداشتی، درمانی و آموزشی، روز شنبه دوم مرداد ماه جاری به استان البرز سفر می کند. قرار است، در سفر وزیر بهداشت، تعداد زیادی پروژه  بهداشتی، درمانی و آموزشی در استان البرز و ۷۲۰ تخت بیمارستانی به طور همزمان به بهره برداری خواهد رسید.