جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی:

معاون اول رئیس جمهور گفت: پس از سخنرانی اخیر ترامپ درباره ایران و برجام، دشمنان ملت ایران تصور می‌کردند که سخنان رئیس…

طرح مطالعاتی بررسی راه های اجرای اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت تا پایان امسال نهایی می‎شود.

وی با اشاره به اینکه این روزها تکمیل کادر اجرایی و جابجایی استانداران در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار داشت: تاکید…

از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شد

رئیس قوه قضائیه دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه را ابلاغ کرد.