هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران از آمادگی این سازمان برای تحقق اهداف توسعه پایدار در ایران خبر داد و گفت: همه آژانس های مرتبط با این سازمان که در ایران حضور دارند، از برنامه توسعه پایدار این کشور که مورد تاکید رئیس جمهوری ایران است، حمایت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، «گری لوییس» روز دوشنبه در آیین گشایش پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در محل سالن تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، اولویت های مورد حمایت را در ۴ بخش خلاصه کرد و گفت: محیط زیست، بهداشت، مبارزه با مواد مخدر و اقتصاد مقاومتی محورهای اصلی است که منطبق با اهداف توسعه ای ایران است. لوییس ارتباط آموزش و اقتصاد را حایز اهمیت دانست و بر توجه بیشتر به آموزش های مهارتی تاکید کرد. نماینده سازمان ملل متحد در تهران همچنین بر پرداخت مناسب در قبال کار مفید تاکید کرد و افزود: پرداخت مناسب برای کارگران مهارتی بسیار مهم است و به تحقق اهداف توسعه کمک می کند. پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال با هدف فرهنگ سازی برای گسترش آموزش های مهارتی در تهران آغاز به کار کرد. این همایش نقش مهمی در مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای، توسعه مدیریت دانش و مشارکت ذینفعان دارد.