معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره ١٣ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را که به تصویب هیات وزیران رسیده است برای اجرا به وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این آیین نامه در مورد اصطلاحات و معانی، وظایف بانک های عامل و سازمان های مرتبط با حوادث غیرمترقبه تصمیم گیری شده است. اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.