یافته‌های جدید فرهاد نیلی، اقتصاددان برجسته ایرانی درس بزرگی برای دولت یازدهم به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس یک مطالعه که زیرنظر یکی از اقتصاددانان مطرح کشور انجام شده است، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری و افزایش تورم، تاثیر قابل توجهی در تضعیف رضایت ذهنی ایرانیان در سال‌های گذشته داشته‌اند. یکی از مهمترین نتایج این بررسی این است که « با توجه به تاثیر شدیدتر تورم بر رفاه ذهنی شهروندان در صورتی که سیاست‌گذار در نقطه هدف خود افزایش رضایت عمومی را مورد توجه قرار داده باشد، انتخاب کاهش نرخ بیکاری، هرچند با افزایش نرخ تورم همراه باشد، انتخاب صحیح‌تری به نظر می‌رسد.» یافته‌ای که شاید برای دولت یازدهم درس بزرگی را به همراه دارد. از نگاه خیلی دولت یازدهم کاهش تورم را بر افزایش بیکاری در اولویت قرار داد و به همین دلیل در روزهای افت قابل توجه تورم، دامنه رکود در اقتصاد ایران بیش از پیش گسترده‌تر شد و کار به جایی رسید که دیگر کاهش تورم در اولویت اول قرار نگرفت. اما حال یافته فرهاد نیلی نشان می‌دهد که شهروندان در صورتی که سیاست‌گذار در نقطه هدف خود افزایش رضایت عمومی را مورد توجه قرار داده باشد، انتخاب کاهش نرخ بیکاری، هرچند با افزایش نرخ تورم همراه باشد، انتخاب صحیح‌تری به نظر می‌رسد. بر اساس یک مطالعه که زیرنظر یکی از اقتصاددانان مطرح کشور انجام شده است، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری و افزایش تورم، تاثیر قابل توجهی در تضعیف رضایت ذهنی ایرانیان در سال‌های گذشته داشته‌اند. نکته جالب بررسی این است که در کشورهای دارای درآمد سرانه پایین مثل ایران، رشد اقتصادی همبستگی بیشتری با افزایش سطح عمومی رضایت شهروندان دارد و به همین دلیل، سیاست‌هایی که به رشد اقتصادی (با ملاحظه کاهش تورم) منجر شود، می‌تواند در مدت زمان کمتری رضایت شهروندان را به دنبال بیاورد. کارشناسان معتقدند نسخه اقتصادی افزایش شادی و رضایت ذهنی در میان مردم ایران از مسیر افزایش درآمد سرانه با فرمول‌های غیرتورمی می‌گذرد. نکته قابل تامل این گزارش وجود پدیده‌ای است که نشان می‌دهد رفاه تصنعی چه اثری بر وضعیت رضایتمندی دارد. نتایج پژوهش یادشده حکایت از تاثیر زیانبارتر بیکاری بر سطح رضایت عمومی افراد دارد. علت این امر را می‌توان در پدیده «توهم پولی» جست و جو کرد. مردم معمولا از میزان «درآمد اسمی» خود (بدون توجه به درآمد واقعی) احساس رضایت می‌کنند. از سوی دیگر در شرایط تورمی، بیکاری علاوه بر زیان مالی حاصل از نداشتن درآمد، زیان‌های روانی مستقیم و غیرمستقیمی بر افراد جامعه تحمیل می‌کند. بر اساس یک مطالعه که از سوی فرهاد نیلی و همکاران صورت گرفته، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری و افزایش تورم، تاثیر قابل توجهی در کاهش رضایت ذهنی ایرانیان در سال‌های گذشته داشته‌اند. یک نکته جالب این بررسی‌ها این است که در کشورهای دارای درآمد سرانه پایین مثل ایران، رشد اقتصادی همبستگی بیشتری با افزایش سطح عمومی رضایت شهروندان دارد و به همین دلیل، سیاست‌هایی که به رشد اقتصادی (با ملاحظه کاهش تورم) منجر شود، می‌تواند در مدت زمان کمتری رضایت شهروندان را به دنبال بیاورد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، ۱۰ یافته از این مطالعه را که نتایج آن را به صورت مبسوط امروز منتشر شده،