بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم سالانه در تیرماه سال جاری با نیم درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۹ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در تیرماه سال ۱۳۹۵ شاخص کل بر مبنای سال ۱۳۹۰ به عدد ۲۲۷.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۶.۵ درصد شده است. درصد تغییرات شاخص کل(تورم سالانه) نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ درصد است که نسبت به خردادماه سال جاری نیم درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۶۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲.۶ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در این ماه به عدد ۲۶۴ رسید و نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش یافت. نرخ تورم سالانه این گروه نیز ۶.۹ درصد است.

همچنین شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۶.۱ درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به تیر سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۶.۹ درصد است.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تیرماه سال جاری به رقم ۲۱۴.۴ رسید و نسبت به ماه قبل افزایش ۱.۲ درصدی را تجربه کرد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بوده است و نرخ تورم سالانه آن نیز در تیرماه سال جاری به ۹.۹ درصد رسید.

گفتنی است در تیرماه سال جاری از میان گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین تورم مربوط به گروه سبزیجات بوده است که تورم ۱۲.۴ درصدی را تجربه کرده است. همچنین دخانیات با تورم ۱۰.۱ درصدی گروه شکر، مربا، عسل با تجربه تورم ۸.۸ درصدی، ماهی‌ها و صدفداران با تورم ۸.۶ درصدی به ترتیب بالاترین تورم‌های سالیانه را تجربه کرده‌اند.

گفتنی است در این گروه کمترین تورم متعلق به میوه‌ها و خشکبار بوده است که درصد تغییرات قیمت سالانه آن منفی ۱۰.۶ درصد بوده است.

همچنین در گروه کالاهای غیرخوراکی بیشترین تورم متعلق به آب، برق و سوخت بوده است که این گروه افزایش قیمت ۷.۳ درصدی را در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرده است. همچنین تورم سالانه آموزش ۱۴.۸ درصد و تورم سالانه کالاها و خدمات متفرقه ۱۱.۹ درصد و تورم گروه بهداشت و درمان ۹.۱ درصد بوده است.