معاون وزیر کار گفت: سال گذشته توانستیم حدود ۳ میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کنیم و امسال هم ۲۰۰ هزار نفر اما این رقم در ابتدا ۴ میلیون نفر بود که ۸۰۰ هزار نفر نسبت به این اقدام اعتراض کردند که سبب شد پرداخت یارانه نقدی به آن ها مجدداً از سر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و میدری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مورد حذف دهک های پردرآمد یارانه بحث و تبادل نظر کردند. تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به حذف دهک های پردرآمد یارانه بگیر گفت:  دولت در اصلاحیه بودجه قرار بود تا از بار حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه بگیر به تدریج بکاهد. وی با اشاره به این که منابع و مصارف بخش هدفمندی در قانون بودجه متعادل نیست بیان کرد: مجلس مشخص کرد که باید سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه حذف شوند و لذا قرار شد تا قضات، وکلا، نمایندگان مجلس، تجار و کسانی که درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان دارند از دریافت یارانه حذف شوند. وی افزود: دولت مصّر بود که سه دهک را نمی توان حذف کند و از سوی دیگر مجلس اصرار داشت که باید حذف شوند. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال ۹۳ در خصوص پرداخت یارانه ها دولت اختیار تام داشت که می بایست تعدادی از دریافت یارانه حذف شوند این در حالی است که افزایش قیمت حامل های انرژی درست نیست زیرا اثرات سوء دیگری داشت. وی با اشاره به این که در زمان بررسی بودجه ضمانت اجرایی محکمی گذاشته شد تا در صورت  عدم رعایت قانون از سوی دولت و مردم مجازاتی در نظر گرفته شود. *در سال جاری ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه حذف شدندمیدری معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که در سال ۹۵،۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه حذف شدند گفت: این در حالی است که در سال گذشته ۳ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند.سال گذشته موفق به حذف ۳ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی شدیموی با بیان این که سال گذشته توانستیم حدود ۳ میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کنیم گفت: این رقم در ابتدا ۴ میلیون نفر بود که ۸۰۰ هزار نفر نسبت به این اقدام اعتراض کردند که سبب شد پرداخت یارانه نقدی به آن ها مجدداً از سر گرفته شود. تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: زمانی که می خواستیم بودجه ۹۴ را تصویب کنیم مصوبه گذراندیم که در آن مصوبه حذف دو دهک از یارانه بگیران را مطرح کرده بودیم که پس از آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماری را مطرح کردند و عنوان داشتند که بر اساس آن آمار می توان نهایتاً ۷ میلیون نفر از یارانه بگیران را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد اما این که در حال حاضر آقای میدری عنوان می کنند که سال گذشته ما توانستیم تنها ۳ میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کنیم این موضوع قدری نگران کننده است. وی ادامه داد: در بودجه ۹۵ در ۷ بند مشخص شده است که جامعه هدف برای حذف یارانه بگیران چه کسانی هستند و تنها یک بند از این مصوبه است که نامشخص است لذا می توان این بند را حذف کرد و ۶ بند دیگر اجرایی کرد. میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که ما غیر از بند آخر مصوبه مورد اشاره ۶ بند دیگری که در آن جامعه هدف مشخص شده بود را در حذف یارانه بگیران اجرایی کردیم گفت: بخش اعظم جامعه هدف از دریافت یارانه نقدی حذف شده اند. وی ادامه داد: ۵۲ پایگاه اطلاعاتی در کشور غیر از سازمان ثبت اسناد و اطلاعات بانک مرکزی وجود دارد که توانستیم اطلاعات مورد نظر را از سازمان های مرتبط جمع آوری کنیم. در ادامه این بحثپورابراهیمی درباره این که چه مقدار از یارانه بگیران بالای ۳۵ میلیون تومان در سال درآمد دارند گفت: از نظر ما حداقل ۴ دهک سالیانه ۳۵ میلیون تومان یارانه نقدی دریافت می کنند. میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که دیوان عدالت اداری در یک سال ۱۰۰ هزار شکایت علیه دولت را بررسی می کند گفت: کار سنگینی بر دوش وزارت تعاون است و این که ما تشخیص دهیم چه فردی پردرآمد و چه فرد کم درآمد است شاید ده درصد کار باشد و ۹۰ درصد کار مربوط به این است که تا چه میزان این تشخیص درست بوده است. پورابراهیمی با بیان این که صحبت هایی که ما در کمیسیون تلفیق با دولت انجام می دهیم مبنای تصمیمات مجلس قرار می گیرند گفت: در کمیسیون تلفیق سال ۹۵ ۲،۳ بار روی بحثحذف یارانه بگیران بحثکردیم و بر اساس آن نیز موضوع را به بحثگذاشتیم و مسیر را دنبال کردیم وی تصریح کرد: دولت فعلی یا هر دولتی که در شرایطی باشد که سال آخر کار اوست و سال آینده نیز ما انتخابات ریاست جمهوری را داریم حساسیت حذف، حتی با درصدهای خطای کم نیز موجبات مسائل فارغ از بحثکارشناسی این حوزه را فراهم می کند. تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این که در ابتدا هدفمندی را انجام دادیم تا انرژی مصرف در کشور بهینه شود گفت: پیشنهاد بنده این است که اگر کسی مصرفش بیش از آن معیار مناسبی باشد که مورد قبول نظام قرار گرفته یارانه را دریافت کند و اگر کسی بیش از الگوی مد نظر انرژی مصرف کرد یارانه او کمتر و یا حذف شود. میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره این پیشنهاد تاج گردون اظهار داشت: این که افراد به چه میزان انرژی در کشور مصرف می کنند برای ما نامشخص است لذا باید کار کارشناسی بر روی این پیشنهاد صورت بگیرد.*برای تامین یارانه های نقدی با کسری بودجه مواجه هستیموی همچنین درباره این که امسال چه میزان یارانه به حوزه تولید تخصیص داده خواهد شد نیز بیان داشت: هم اکنون برای دادن یارانه های نقدی با کسری بودجه مواجه هستیم و منابع، کفاف تامین یارانه نقدی، یارانه بگیران را نمی دهد لذا یارانه ای به بخش تولید تخصیص داده نمی شود.*در حوزه پرداخت یارانه نقدی حدود ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم میدری اظهار داشت: پیشنهادی که ما داریم این است که اقشار پردرآمد که مشمول حذف دریافت یارانه نقدی می شوند بتوانند یارانه خود را به افراد کم درآمد انتقال دهند ضمن این که در حوزه پرداخت یارانه نقدی اگر همه درآمدها نیز وصول شود حداقل چیزی حدود ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این بحث گفت: مدل های زیادی در بحث هدفمندی مطرح شده اما از آن جا که از ابتدا مسیر حرکت ناصحیح بوده اجرای قانون هدفمندی که قانون بسیار خوبی بوده ناقص انجام شده و آن چیزی که به شدت ایجاد نگرانی می کند این است که سهم بودجه عمومی نیز صرف پرداخت یارانه نقدی می شود که این موضوع سبب می شود اقتصاد کشور شرایط خوبی را طی نکند وی همچنین گفت: رسیدن به اطلاعات شخصی افراد سرک کشیدن به زندگی خصوصی آن ها نیست و در هیچ جای دنیا اطلاعات افراد در حوزه های تخصصی برای حاکمیت محرمانه نیست بلکه این اطلاعات مبنایی برای برنامه ریزی اقتصادی کشور خواهد بود.