دولت ساعت ۲۴ فردا(چهارشنبه) یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی خردادماه را به حساب سرپرستان خانوار واریز می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، شصت و چهارمین مرحله یارانه نقدی مربوط به خردادماه، ساعت ۲۴فردا (چهارشنبه۲۶ خرداد) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته۴۵۵۰۰ تومان است.