دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر خام با بیان اینکه کسری شکر در کشور اجتناب ناپذیر است، گفت: تولید داخلی نیاز کشور را تامین نمی کند.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامحسین بهمنی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه قیمت شکر همیشه در نوسان بوده است، افزود: در دولت های هفتم و هشتم واردات شکر خام با تعرفه های بالا کند شد. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ ، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر تولید کردیم، گفت: مصرف داخلی شکر بر اساس آمار صنفی قند و شکر ایران حدود ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تن در سال است. بهمنی با بیان اینکه پارسال حدود ۵۰۰ هزار تن مجوز واردات شکر صادر شد افزود: به اعتقاد ما کسری تولیدی شکر در داخل حدود یک میلیون تن است اما وزارت جهاد کشاورزی معتقد است ۵۰۰ هزار تن است که این موضوع باید در جلسه کارشناسی بررسی شود. وی گفت: واردات شکر خام از سال ۹۳ ثبت سفارش نشد و به همین علت کارخانه های تصفیه شکری با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شدند و این موجب شد کارخانه های قندی تعطیل شوند. بهمنی با تاکید بر اینکه این موضوع عمدی نبوده است گفت : اشتباهات برآوردی و محاسباتی موجب چنین تصمیماتی شده است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر خام افزود: دولت های نهم و دهم تعرفه واردات کشور را صفر کرد و موجب شد واردات شکر بی حد و اندازه شود. وی گفت: تا پایان سال ۹۴ به علت مازاد واردات شکر در سال های گذشته کمبود شکر نداشتیم. بهمنی افزود: میانگین مصرف شکر در کشور در ده ساله اخیر، سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده است.