قیمت گوشت گوسفندی خورشتی بدون استخوان در میادین و تره بار به مبلغ ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج، قیمت گوشت گوساله خورشتی در میادین تره بار کیلویی ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.  
گوشت گوسفندی
نام محصول قیمت(ریال) مشخصات بسته بندی
خورشتی بی استخوان ۳۷۵۰۰۰ شامل کف دست، بدون استخوان، یک و یا حداکثر دو قطعه
راسته با استخوان ۲۹۲۰۰۰ به همراه فیله، پاک شده بدون چربی و غده پشت راسته
راسته بی استخوان ۴۵۰۰۰۰ بدون چربی اضافه و کاملاً تمیز
ران پاک کرده با استخوان ۳۵۵۰۰۰ بدون دنبالچه و چربی و غده ظاهری با ۳% چربی قابل رویت
ران کامل ممتاز ۳۵۵۰۰۰ بسته بندی شده با پوشش استرچ فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل بدون دنبالچه و غدد ظاهری، بدون برش و شکستگی قلم،
سردست(با گردن، سرسینه و جناق ۷ دنده) ۲۹۰۰۰۰ سردست، سرسینه، ماهیچه، گردن، جناق با ۷ دنده بدون استخوان کتف با ۳% چربی قابل رویت
کف دست با ماهیچه ۳۵۰۰۰۰ بدون سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف
کف دست بدون ماهیچه ۳۴۰۰۰۰ بدون(سینه. ماهیچه. گردن. جناق. واستخوان کتف
قلوه گاه با استخوان ۱۸۵۰۰۰ بدون سرسینه و چربی اضافه
قلوه گاه بی استخوان ۱۹۵۰۰۰ بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه
گردن ۲۷۵۰۰۰ کاملاً تمیز بدون آثار خون آلودگی
ماهیچه ۳۷۵۰۰۰ همراه با گل ماهیچه
ماهیچه پلویی ۳۳۵۰۰۰ شامل قلم دست و عضله متصل به آن