روسای مرکز آمار ایران و اتاق اصناف ایران تفاهمنامه همکاری برای تهیه آمار و اطلاعات درباره اصناف کشور امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، عادل آذر روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه که در مرکز آمار ایران انجام شد، گفت: دو نظام آماری متمرکز و غیرمتمرکز در جهان وجود دارد. وی ادامه داد: یک نظام آماری متمرکز از صفر تا ۱۰۰ جمع آوری اطلاعات بر عهده یک نهاد است ، اما در نظام غیرمتمرکز (به طور عام در کشورهای اروپایی) دستگاه های دیگر هم آمار تهیه می کنند. آذر با اشاره به این که نظام آماری ایران غیرمتمرکز است، بیان داشت: آمار از سوی دستگاه های دیگر بر اساس استانداردها و هنجارهای مرکز آمار ایران تهیه می شود. وی امضای تفاهمنامه بین نهاد دولتی و بخش خصوصی را به فال نیک گرفت و گفت: مسوولیت ما در چنین شرایطی بیشتر است ، زیرا انگیزه های ملی و داوطلبانه از سوی بخش خصوصی آنها را ترغیب به امضای چنین تفاهمنامه ای کرده است. **سه سال سخت اقتصادی را پشت سر گذاشتیم سپس علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به پشت سر نهادن سه سال سخت اقتصادی گفت: دشمن از دو سو همواره عمل می کند، از یک سو بخش اقتصادی و سوی دیگر بخش فرهنگی است. اصناف ایران در هر دو جنبه تاثیر گذار هستند. وی با بیان اینکه ظرفیت اصناف کشور ۲۴ میلیون نفر است، بیان داشت: سه میلیون بنگاه صنفی در کشور ۶٫۵میلیون شغل ایجاد کرده است. وی با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران تعداد بنگاه های خرد و متوسط را ۶۵۰هزار بنگاه اعلام کرده که منطبق با واقعیت تعداد بنگاه های یاد شده در کشور نیست، گفت: دغدغه رهبر معظم انقلاب توسعه اشتغال از طریق بنگاه های خرد و متوسط است، بنابراین باید به اطلاعات و آمار متقن در این خصوص دست یافت. فاضلی با بیان این که اصناف در جهات گوناگون دارای مزیت است که هیچگاه صنعت به پای آن نمی رسد، افزود: ۹۲ درصد پوشاک کشور و ۷۰ تا۸۰ درصد صنایع ساختمانی در حوزه اصناف تولید می شود ، در حالیکه هیچ آمار مشخصی از این بخش در نظام آماری کشور نیست. وی تاکید کرد، سال های طولانی است به دنبال رفع این نقص هستیم که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این فرصت فراهم شد تا همکاری های آماری اصناف و مرکز آمار ایران شروع و توسعه یابد. وی تاکید کرد: ۹۰درصد نظام تولیدی کشور در دست اصناف است. همچنین اصناف در بخش خدمات و نگهداری منحصر بفرد است ، اما از آنجا که آمار درستی در این خصوص وجود ندارد نتوانستیم حرکت توسعه ای داشته باشیم. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، ۸۵۰ هزار واحد صنفی در بخش فنی و نگهداری در کشور فعال هستند. فاضلی تاکید کرد: در صورتی که بخواهیم به سمت توسعه حرکت کنیم و برای رفع معضل بیکاری گامی برداریم باید به بخش اصناف توجه ویژه ای شود. وی در پایان گفت، امروز به مرکز آمار ایران برای امضای تفاهمنامه آمده ایم تا کمک ملی به اصناف کشور صورت گیرد و بتوان این بخش مهم اقتصادی را به جایگاه خود برگرداند.