عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی مشکلات صنعت سیمان کشور با دستور معاون اول رئیس‌جمهور خبرداد و گفت: اولین جلسه این کمیته به زودی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اتابک از تشکیل کمیته ای برای بررسی مشکلات صنعت سیمان کشور با دستور معاون اول رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد: اولین جلسه این کمیته در روزهای آینده برگزار خواهد شد. بر این اساس، در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزاری صنعت، معدن، تجارت و مسکن و البته فعالان حوزه سیمان و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار شد، مشکلات صنعت سیمان مطرح شد و در نهایت با دستور معاون اول قرار شد این کمیته تشکیل شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در جلساتی که با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم، افزایش قیمت خاصی در آن جلسه تعیین نشد و معاون اول هم تمام حرفهایش این بود که از این صنعت حمایت شود و به مشکلات رسیدگی شود ولی چیزی درباره افزایش قیمت از سوی وی مطرح نشد.

وی تصریح کرد: در این جلسه وزیر راه و شهرسازی صحبت‌های بسیار خوبی درباره مشکلات مطرح و فکرها و پیشنهادهای جدید و خوبی ارائه کرد، همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم حمایت کرد و در نهایت معاون اول رئیس جمهور دستور تشکیل کمیته ای را برای رسیدگی به چالش‌های حوزه صنعت سیمان داد که ما به تشکیل آن و نتایجش خوش بین هستیم.

وی تصریح کرد: در این کمیته فعالان صنعت سیمان و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، نماینده بانک ها، وزارت اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی و دستگاه های مسوول دیگر حضور خواهند داشت، در عین حال موضوع افزایش قیمت سیمان نیز قرار است در کمیته ای که دستور تشکیل آن صادر شده، مطرح شود. درحال حاضر دعوت نامه تشکیل این کمیته آمده است و در همین ماه جلسه تشکیل خواهد شد.

اتابک در پاسخ به اینکه هرسال در تابستان مشکل قطع برق و گاز کارخانه سیمان را به دلیل تامین برق مورد نیاز کشور و حل مشکل کمبود برق داریم، آیا امسال هم با این چالش کارخانه های سیمان رو به رو بوده اند؟ گفت: تولید سیمان درکشور امسال در پیک خود قرار ندارد که ما بخواهیم پیک گاز را مصرف کنیم و به همین خاطر خیلی مشکل در شرایط کنونی حاد نیست، البته نه اینکه وجود ندارد بلکه حاد نیست.