با دستور معاون اجرایی رئیس جمهوری، قیمت روغن نباتی از اول مردادماه، ۹ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور براساس تصویب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، مجوز افزایش ۹ درصدی قیمت انواع روغن نباتی از اول مردادماه را صادر کرده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با توجه به اختیارات تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ و به موجب مقرره دومین جلسه مورخ ۹۵.۰۳. ۳۱ کارگروه تنظیم بازار درسال ۹۵ در خصوص قیمت انواع روغن نباتی این تصمیم را ابلاغ کرد. ه است

بر این اساس پیرو تصمیمات اولین جلسه مورخ ۹۵.۰۲. ۲۹ کارگروه تنظیم بازار درسال ۹۵ و در راستای حمایت از کشت دانه‌های روغنی تولید داخل و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت روغن کشی و ترغیب واحدهای روغن نباتی برای خرید دانه های روغنی تولید داخل و همچنین با عنایت به مصوبه مورخ ۹۴.۱۲. ۰۳ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در خصوص محدود کردن سهم واردات روغن پالم و با توجه به تصمیمات جلسه مورخ ۹۵.۰۳. ۰۳ هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، با افزایش حداکثر ۹ درصدی قیمت انواع روغن نباتی نسبت به آخرین قیمت‌های مصوب موافقت شد.

اجرای قیمت‌های جدید از تاریخ ۹۵.۰۵. ۰۱ صورت می‌پذیرد و انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اطلاع رسانی و درج قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ اقدامات لازم را معمول کند.