معاون امور زیربنایی معاونت مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: ایجاد ۱۷۳ هزار شغل جدید در روستاهای کشورطی مدت پنج سال در برنامه کاری دولت قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج، نعمت اله رضایی روز شنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز افزود: اگرچه دراین زمینه دستگاه های اجرایی ۲۰۷هزار و۹۴۱ شغل را متعهد شده اند اما تمام تلاش خود را برای اجرای به سرانجام رساندن حداقل ۱۷۳ هزار شغل به کار خواهیم بست. وی گفت:درسال ۹۳، تعداد ۱۱۶ هزار شغل در حوزه ایجاد اشتغال پایدار روستایی داشتیم که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان ۳۹٫۱درصد دراین سال بوده است . وی اضافه کرد: برای افزایش سهم اقتصاد روستا از تولید ناخالص داخلی کشور ،اعمال سیاست های لازم برای افزایش سهم ارزش افزوده در بخش های عمده اقتصادی و جذب در اقتصاد روستا ، افزایش سرمایه گذاری ،بهبود بهره وری و متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاها مورد توجه قرار گرفته است. رضایی خاطرنشان کرد: برای ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار بسته های حمایتی از جمله اصلاح سهم تسهیلات بانکی،افزایش بهره وری بخش های اقتصادی، مشاغل متنوع در سطوح خرد و خانگی به تفکیک مناطق، تصویب طرح های اشتغالزای خرد و خانگی، ارائه آموزش های مهارتی و نیازهای آموزشی مناطق مورد توجه قرار گرفته است. معاون امور زیربنایی معاونت مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: درقانون بودجه سال ۹۵براساس تبصره ۱۶ به دولت اجازه داده می شود برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه براعتباراتی که در بودجه دستگاه های اجرایی منظور شده نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ۱۰ درصد اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول اول و ششم )و پنج درصد اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تامین اعتبار مورد استفاده قرار دهد . وی یادآورشد: همچنین هیات وزیران در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ دستگاه های اجرایی را مکلف کرده تا طرح های ستاد اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و منابع مالی لازم را دراین زمینه تامین کند. رضایی ادامه داد: درالبرز نیز دستگاه های اجرایی برای پروژه های ارتقاء تولید ،توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق روستایی خواهند داشت و تفاهم نامه هایی در سطح ملی انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور ۲۱ میلیون نفر کار می کنند درواقع یک نفر کار می کند و چهار نفر مصرف کننده هستند که باید نرخ مشارکت در مواردی که نیاز است افزایش یابد و جمعیت غیرفعال را به فعال تبدیل کرد. این مسوول افزود: نرخ مشارکت زنان در روستاها ۱۲ درصد است که از مولفه های مهم و کمک کننده دراین زمینه به شمارمی رود و اکنون افزایش سرمایه گذاری های دولتی و غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است. رضایی گفت: باید تسیهلات و تشویق های خاصی را برای جذب سرمایه های خرد و کلان داشت و افراد نیز باید آموزش ببینند و از سوی دیگر جامعه روستایی یک ساختاری است که ۵۰درصد آن در بخش کشاورزی هستند و سهم اشتغال را باید متناسب با پتانسیل ها مد نظر قرار داد . وی خاطرنشان کرد: سال گذشته حساب اقتصاد روستا مورد توجه قرار گرفت و بیش از ۵۰درصد پهنه کشور را روستاها تشکیل می دهند که در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارند. رضایی ادامه داد: اکنون طی تفاهم نامه ای با بنیاد مستضعفان قرار شده تا درهر استان ۲۰۰میلیارد ریال از طریق تسهیلات بانکی به طرح های اولویت دار اختصاص یابد که صندوق توسعه ملی نیز با پنج هزار میلیارد ریال به کمک این بخش آمده است. رضاییتاکید کرد: تسهیلات ارزان قیمت دربخش های کشاورزی و صنعت و تسهیلات ارزان قیمت در تهیه تجهیزات و وسایل از دیگر مواردی است که دراین زمینه مورد توجه قرار گرفته است. وی یادآور شد: در استان البرز نیز سه هزار و ۲۷۱ شغل در حوزه روستایی پیش بینی شده است.