معاون وزیر کار با بیان اینکه افراد با داشتن مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس هم آماده ورود به بازار کار نیستند، گفت: کشور از بیکاری رنج می‌برد.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدحمید کلانتری از آموزش یک هزار دانشجو و دانش آموخته دانشگاهی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در ۳۱ استان کشور برای ورود به بخش تعاون خبر داد.
معاون تعاون وزارت کار افزود: برای حمایت از بخش تعاون، میزان سرانه حمایتی از کسانی که می خواهند در این بخش فعال شوند، باید افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه هدف از چنین نشست هایی نگاهی نو به ظرفیت ها و قابلیت های بخش تعاونی و اتخاذ روش های نوگرایانه برای استفاده از شبکه عظیم اقتصادی - اجتماعی کشور است گفت: مدیران بخش تعاون می توانند در زمینه آموزش و بکارگیری دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی ما را یاری کنند. کلانتری بیان داشت: هم اکنون ۱۱ میلیون نفر در کشور عضو تعاونی ها هستند در حالی که کشور از مشکل بیکاری رنج می برد، بخشی از موضوع بیکاری مربوط به دانش آموختگان دانشگاهی کشور است. وی توضیح داد: متاسفانه با وجود دارا بودن مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد، بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی هنوز آماده حضور در بازار کار نیستند. این مقام مسئول در وزارت کار در خصوص راه اندازی کسب و کار بیان داشت: سه راه برای توانمندسازی وجود دارد. یک راه این است ماهی به فرد بدهیم، یکی اینکه توربافی را به فرد بیاموزیم و راه سوم ماهیگیری و راه های خرید و فروش ماهی را به فرد بیاموزیم. معاون وزیر کار ادامه داد: به نظر من راه سوم بهترین روش برای توانمند سازی افراد برای حضور در بازار کار است. وی معتقد است، بهتر است به جای واژه توانمند سازی واژه توانمند افزایی را برای دانشجویان و دانش آموختگان بکار ببریم، زیرا این افراد توانمند هستند و با آموزش مسوولیت اجتماعی می توان توان افزایی را در خصوص آنها اجرا کرد.