تصویب‌نامه دولت در مورد صدور ضمانت‌نامه تضمین تسویه اقساط معوق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک KFW آلمان برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، تصویب‌نامه در مورد صدور ضمانت‌نامه تضمین تسویه اقساط معوق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک KFW آلمان برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳ / ۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۱/۴۸۶۶۳ ۴۹۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۳ / ۲۲وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت مجاز است به منظور تضمین تسویه اقساط معوق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک KFW آلمان، ضمانتنامه مربوط را به میزان(۷۴۰/۲۲،۳۷۱، ۳۲) دلار صادر نماید.

۲ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ارایه تعهد کتبی و بدون قید و شرط و غیرقابل بازگشت هیأت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه، چنانچه شرکت مذکور نسبت به تعهدات خود به شرکت بیمه اعتبار صادراتی آلمان(هرمس) عمل ننماید، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به برداشت وجوه مربوط از کلیه حساب‌ها و منابع متعلق به شرکت یادشده نزد کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور اسحاق جهانگیری