معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ‌ براساس پیش بینی ها تا پایان سال ۹۶ تعداد کل واحدهای بهره‌برداری شده در تکمیل زنجیره فولاد به ۱۲۶ واحد با ظرفیت ۱۵۰ میلیون تن خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین ابویی مهریزی با اشاره به اهمیت جایگاه صنعت فولاد در کشور افزود: در جهت بیشینه کردن منافع کشور از منابع خدادادی و ارتقای سطح درون زایی اقتصاد که یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است،‌ تلاش ها ، برنامه ریزیها و اقدامات وزارتخانه و مسئولان در این جهت بوده است تا زنجیره ارزش درون کشوری را تا حد ممکن تعمیق و میزان ارزش افزوده داخلی را افزایش بدهند. وی همچنین توسعه صادرات را یکی دیگر از تاکیداتی دانست که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است و در این جهت صادرات با محتوای ارزش افزوده بیشتر و سوق پیدا کردن در جهت صادرات کالای نهایی مورد توجه قرار گرفته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه،‌ از معادن به عنوان یکی از نعمات و منابع خدادادی کشور نام برد و گفت: به طور کلی وسعت سرزمین،‌ شرایط و موقعیت جغرافیایی، جمعیت و... همه از نعمات و مزیتهایی است که کشور ما از آن بهره مند است و باید به بهترین نحو از این ظرفیتها بهره برداری لازم به عمل آید. به گفته وی؛‌ در حوزه معادن،‌ کشور از نظر میزان ذخائر معدنی از جایگاه خوبی برخوردار است که باید به عنوان یکی از مزیت‌ها در توسعه اقتصادی با دید جدی تری به آن نگریست چرا که قطعاً در آینده یکی از محورهای مهم توسعه صنعتی و اقتصادی کشور محور معادن خواهد بود. ابویی مهریزی با اشاره به جایگاه و اهمیت فولاد در این بین تصریح کرد: در شرایط کنونی، هدایت و حمایت سرمایه گذاریها در بحث تکمیل زنجیره فولاد در کشور به طور نسبی اتفاق افتاده و همانطور که در سند برنامه راهبردی وزارتخانه برای سال ۱۴۰۴ نیز پیش بینی شده است باید در این مدت، ۵۵ میلیون تن شمش آهن با در نظر گرفتن زنجیره ارزش به طور متوازن و نسبی تولید شود. وی در ادامه به مراحل مختلف تکمیل زنجیره فولاد اشاره کرد وافزود: بعد از سنگ آهن،‌ تبدیل آن به کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصولات فولادی ،‌مراحل بعدی تکمیل زنجیره فولاد را شامل می‌شود. معاون وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تولید صنایع زنجیره شمش فولاد یادآور شد: تا شهریور سال ۹۲ ،۱۱ طرح تولید کنسانتره در کشور به ظرفیت ۳۱ میلیون تن وجود داشته است که از شهریور سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ ،‌ ۱۰ طرح جدید راه اندازی و به بهره برداری رسیده به ظرفیت ۱۴٫۶ میلیون تن بوده است و با توجه به عدم بهره برداری از طرحی در این خصوص طی سالجاری و سال آینده باید گفت تا پایان دولت یازدهم ۲۱ واحد تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت ۴۵٫۶ میلیون خواهیم داشت. وی همچنین با اشاره به میزان ظرفیت کشور در بخش گندله از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم افزود:‌تا شهریور سال ۹۲، ده طرح تولید گندله به ظرفیت اسمی ۲۱٫۵ میلیون تن در کشور وجود داشته است ضمن اینکه براساس ظرفیت سازی انجام شده از شهریور ۹۲ تا پایان سال ۹۴ ،‌دو طرح گندله به ظرفیت ۲٫۹ میلیون تن به بهره برداری رسیده و امسال نیز تا پایان سال ۹۵ پیش بینی راه اندازی سه واحد با ظرفیت اسمی ۱۰ میلیون تن در نظرگرفته شده است . ابویی مهریزی ادامه داد: برای سال ۹۶ نیز پیش بینی ما بهره برداری از دو طرح گندله سازی به ظرفیت ۷٫۵ میلیون تن خواهد بود و براین اساس تا پایان سال ۹۶ بالغ بر ۱۷ واحد جمعاً به ظرفیت اسمی ۴۱٫۹ میلیون تن گندله در کشور وجود خواهد داشت. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،‌معدن و تجارت با اشاره به وضعیت تولید آهن اسفنجی نیز افزود: تا شهریور سال ۹۲ ،‌پنج واحد تولید آهن اسفنجی به ظرفیت ۲۲ میلیون تن در کشور بوده است که از شهریور ۹۲ تا پایان سال ۹۴، سه واحد به ظرفیت ۳٫۷ میلیون،‌راه اندازی شده و براساس پیش بینی ‌ها برای سالجاری نیز ۶ واحد به ظرفیت ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تن به بهره برداری خواهد رسید و در نتیجه تا پایان سال ۹۶، ۱۴ واحد آهن اسفنجی به ظرفیت ۳۲ میلیون تن در کشور موجود خواهد بود. ابویی مهریزی در ادامه با بیان اینکه در تولید شمش به روش غیر کوره بلند تا پایان شهریورماه سال ۹۲، ۳۵ واحد به ظرفیت ۱۸٫۳ میلیون تن در کشور وجود داشته است اظهار کرد: از شهریور ۹۲ تا پایان سال ۹۴،‌ ۱۵ طرح به بهره برداری رسیده به ظرفیت ۱٫۸ میلیون تن بوده و امسال نیز پیش بینی ۱۷ طرح راه اندازی شده به ظرفیت ۳ میلیون و ۷۰ هزار تن وجود دارد . وی افزود: این در حالیست که در سال ۹۶ نیز پیش بینی ما راه اندازی ۳ طرح با ظرفیت ۲ میلیون تن خواهد بود و درنتیجه تا پایان سال ۹۶ پیش بینی ها بر وجود ۷۰ واحد تولید شمش با ظرفیت اسمی تولید ۲۵٫۲ میلیون تن خواهد بود. معاون وزیر صنعت،‌ معدن وتجارت در پایان زنجیره تکمیل شمش فولاد خاطرنشان کرد:‌ در خصوص تولید چدن به روش کوره بلند و سایر روشهای غیراحیای مستقیم ‌تا شهریور سال ۹۲ ،سه واحد به ظرفیت ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن وجود داشته که با توجه به اینکه از شهریور سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ صفر و برای سالجاری نیز پیش بینی راه اندازی طرحی در نظر گرفته نشده و برای سال ۹۶ نیز ‌راه‌اندازی یک طرح به ظرفیت اسمی۱٫۵ میلیون تن پیش بینی شده است باید گفت تا سال ۹۶ در مجموع در تولید چدن به روش کوره بلند و سایر روشهای غیراحیای مستقیم ‌چهار واحد به ظرفیت ۵٫۶ میلیون تن موجود خواهد بود. ابویی مهریزی با بیان اینکه براساس پیش بینی ها تا پایان سال ۹۶ تعداد کل واحدهای موجود در تکمیل زنجیره فولاد به ۱۲۶ واحد با ظرفیت ۱۵۰ میلیون تن خواهد رسید یادآور شد: از ابتدای تاریخ صنعت فولاد کشور تا شهریور سال ۹۲ در زنجیره فولاد شامل کنسانتره ،گندله،آهن اسفنجی ،شمش و تولید چدن تعداد ۶۴ واحد به ظرفیت اسمی ظرفیت ۹۶٫۹ میلیون تن وجود داشته که از شهریور ۹۲ (شروع کار دولت یازدهم) تا پایان سال ۹۴ بالغ بر۳۰واحد با ظرفیت اسمی به ظرفیت ۲۳ میلیون تن اضافه شده است. به گفته وی؛‌ امسال براساس پیش بینی ها ، ۲۶ واحد به ظرفیت ۱۹٫۳ میلیلون تن در این زنجیره تکمیل و راه اندازی خواهد شد این در حالیست که در سال ۹۶ نیز پیش بینی بهره برداری از ۶ طرح با ظرفیت اسمی ۱۱ میلیون تن وجود دارد. با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌ها و عملکردهای مذکور در بخش‌های فوق‌الذکر ملاحظه می‌شود که توازن نسبی در حلقه‌های زنجیره فولاد محقق می‌شود بدین‌ترتیب که: - شمش از طریق زنجیره احیای مستقیم ۲۵٫۲ میلیون تن که به ۲۹ میلیون تن آهن اسفنجی نیاز دارد که ظرفیت آهن اسنفجی تا پایان سال ۹۶، ۳۲ میلیون تن است. - برای ۳۲ میلیون تن آهن اسفنجی به ۴۴٫۸میلیون تن گندله نیاز است که ظرفیت گندله تا پایان سال ۹۶ ۴۱٫۹ میلیون تن است و توازن نسبی برقرار است. - برای ۴۱٫۹ میلیون تن گندله، در حدود همین مقدار کنساتره سنگ آهن نیاز است که ظرفیت کنسانتره تا پایان سال ۹۶، ۴۵٫۶ میلیون تن است و توازن نسبی برقرار است.