آن طور که بانک مرکزی گزارش داده است میزان تورم سالانه بخش تولید در خردادماه حدود ۰.۵ درصد کم شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، در ماه گذشته شاخص بهای تولیدکننده به عدد ۲۱۸.۲ رسید که بیانگر تورم ماهانه ۰.۳ درصدی در این بخش است. این در حالی است که تورم تولید در اردیبهشت ماه حدود ۰.۶ درصد بوده که در خرداد ماه تا نصف کاهش یافته است. اما تورم تولید در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه(تورم سالانه) حدود ۳.۸ درصد ثبت شده که نسبت به نرخ ۴.۲ درصدی اریبهشت ماه ۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تورم نقطه به نقطه تولید در ماه قبل به ۱.۶ درصد رسید. این شاخص به عنوان نشان دهنده تغییرات ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، در اردیبهشت ماه ۳.۱ درصد گزارش شده بود. در عین حال که بررسی تغییرات شاخص بها در بین گروه های اصلی تولیدی و خدماتی حاکی از آن است که خدمات با صفر و ارتباطات با ۰.۱ درصد کمترین تورم و بهداشت و مددکاری با حدود ۱.۱ و سایر فعالیت های اجتماعی با ۱.۳ درصد بیشترین تورم را در بین گروهای اصلی به خود اختصاص داده‌اند.