عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش مناطق آزاد تجاری نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی کند بلکه دریچه ای برای واردات شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، رحیم زارع در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: بودجه این مناطق، درصدی از واردات و فروش زمین است بنابراین هر قدر واردات بیشتر شود بودجه این مناطق بیشتر خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه رویکرد مناطق آزاد واردات محور است، گفت : از این مناطق تقریبا ۸۶ درصد واردات و فقط ۱۴ درصد صادرات انجام می شود. زارع با بیان اینکه محرومیت زدایی در مناطق آزاد فقط شعار است، افزود: افزایش مناطق آزاد ضد حمایت از تولید ملی است. وی با اشاره به اینکه اختلاف طبقاتی در مناطق آزاد بسیار زیاد است، گفت: در مناطق آزاد از یک طرف کپرنشینان هستند و از طرف دیگر برج نشینان. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این مناطق محمل بورس بازی زمین ، معافیت مالیاتی و حقوق ورودی شده است. زارع گفت: نرخ مالیات در مناطق آزاد تجاری و صنعتی با ضریب صفر محاسبه می شود.