سازمان امور مالیاتی کشور با تصمیم هیات وزیران به فهرست دستگاه‌های موضوع تبصره(۱) ماده(۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد. متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است: هیات وزیران در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره(۱) ماده(۱) و ماده(۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به فهرست دستگاه‌های موضوع تبصره(۱) ماده(۲) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲ / ت۳۰۴ه مورخ ۱۳۷۳.۰۸. ۰۲ اضافه می شود.