نمایشگاه صنعت آب با تاکید بر تولید صنایع و تجهیزات های تک با حضور 244 شرکت داخلی و خارجی با افتتاح وزیر نیرو آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، روز نخست نمایشگاه صنعت آب با حضور اردکانیان وزیر نیرو و سروش معاون آبفای وزیر افتتاح شد. این نمایشگاه که با تاکید بر تجهیزات و صنایع های تک راه اندازی شده به مدت 4 روز ادامه دارد.

با وجود اینکه دولت آمریکا تلاش زیادی برای محدود کردن همکاری شرکت های خارجی با ایران داشته، اما استقبال از نمایشگاه نشان داد هنوز شرکت های زیادی هستند که تمایل زیادی به ادامه فعالیت در ایران دارد، از این رو بیش از 244 شرکت داخلی و خارجی توانمندی های خود را به نمایش گذاشته اند.

برخی از مدیران شرکت های حاضر در نمایشگاه صنعت آب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از نوسانات اقتصادی و محدودیت ارز برای تامین مواد اولیه انتقاد داشتند و خواستار حمایت دولت در زمینه تقویت تولید ملی شدند.

حال از آنجایی که کشور از یک سو با کمبود آب مواجه است و از طرف دیگر نزدیک به 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود، از این رو نوسازی و مکانیزه کردن تجهیزات آبیاری به بهسازی و کاهش مصرف آب در کشور کمک خواهد موضوعی که از سوی وزیر نیرو بار دیگر در این نمایشگاه مورد تاکید قرار گرفت.