مدیرکل دفتر مقررات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به منظور حمایت از کارخانه‌های تصفیه شکر از سال گذشته اجازه ورود موقت شکر‌خام برای تصفیه و صادرات مجدد مشروط بر عدم توزیع آن در بازارهای داخلی داده شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت جهاد کشاورزی سید جمال مدرسی گفت: کارخانه‌های تصفیه شکر از محل ظرفیت ورود موقت می‌‌توانند با هماهنگی گمرک، شکر خام تهیه کرده و پس از تصفیه به کشورهای دیگر صادر کنند. مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کارخانه‌های تصفیه شکر از سال گذشته اجازه ورود موقت شکر خام برای تصفیه و صادرات مجدد، مشروط بر عدم توزیع آن در بازارهای داخلی را داده است. وی با اشاره به یکی دیگر از ساز و کارهای وزارتخانه در حمایت از کارخانه‌های تصفیه شکر، اظهار داشت: هر ساله مقداری شکر برای تامین ذخایر راهبردی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد و ذخیره‌‌سازی می شود که برای حمایت از کارخانه‌های تصفیه شکر، وزرات جهاد کشاورزی مقرر کرد، این شکر به صورت خام وارد و بین این کارخانه‌ها بر اساس ظرفیت‌شان توزیع و شکر تصفیه شده به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده می‌شود. مدرسی خاطرنشان کرد: کارخانه تصفیه شکر خام و قند سازی کرج، سال گذشته ۳۰ هزار تن شکر خام از شرکت بازرگانی دولتی دریافت کرده است. مدرسی تصریح کرد: ما طی نامه‌ای از انجمن تصفیه کنندگان شکر خواسته‌ایم، این کارخانه‌ها را بر اساس ظرفیت پروانه‌شان به انجمن صنفی قند و شکر معرفی کند، تا شکر خام مورد نیاز خود را ماهانه از کارخانه‌های قند و شکر تامین کنند. وی با بیان این که به منظور حمایت از تولید داخلی از سال ۹۳ تنها کارخانه‌‌های قند و شکری که محصولات چغندرقند و نیشکر کشاورزان را خریداری می کنند، به تناسب خرید مجاز به واردات شکر هستند، گفت: کارخانه های تصفیه شکر مجاز به واردات شکر سفید نیستند. بنابراین گزارش، با اتخاذ سیاست و برنامه‌های حمایت از تولید داخلی وزرات جهاد کشاورزی در قالب تامین نهاده های مناسب و با کیفیت مثل بذر، کود، مکانیزاسیون،تسهیلات و توسعه کشت نشایی و پاییزه و همچنین افزایش نرخ خرید تضمینی و اعمال ممنوعیت واردات بی رویه شکر سفید، با تلاش کشاورزان تولید چغندرقند از ۲٫۷ میلیون تن به ۵٫۷ میلیون تن رسید و میزان تولید شکر حاصل از چغندرقند و نیشکر از حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن در سال ۹۲ با رکوردی بی سابقه به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزارتن در سال ۹۴ افزایش یافت. همچنین با اعمال سیاست ممنوعیت واردات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، میزان واردات شکر از یک میلیون ۵۷۹ هزارتن در سال ۹۲ به ۵۲۱ هزارتن در سال ۹۴ کاهش یافته است. ضریب خوداتکایی کشور در تولید شکر حدود ۷۰ درصد برآورد می شود.