عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این که کاهش گردش مالی در کشور عامل تک رقمی شدن تورم بوده است، گفت: اینکه ما تعطیل کنیم و گردش مالی نداشته باشیم، فایده ای ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، عزت اله یوسفیان ملا با اشاره به زحمات دولت برای بسترسازی لازم به منظور تک رقمی شدن تورم گفت: از جهت علمی و دانش اقتصاد، تورم تک رقمی شده است ولی نکته اینجاست که آیا این مسئله را هم مردم لمس می کنند و در سبد هزینه خانوار این مسئله قابل لمس است یا خیر؟ وی گردش مالی را در کشور تقریبا نزدیک به صفر بیان کرد و اظهار داشت: ملاحظه می کنید که گفته می شود کارخانه ارج تعطیل شده و یا کارخانه تولید شکر بخاطر سیاست غلط جهاد کشاورزی تعطیل شده است. وقتی تا حدودی گردش مالی کشور را کم کنیم به همان اندازه کندی، نرخ تورم هم پایین می آید. به هرحال وقتی منفذهای عبور اقتصادی را ببندیم، نتیجه اش این است. یوسفیان ملا کاهش نرخ تورم را زمانی تاثیرگذار و مثبت ارزیابی کرد که همراه با گردش مالی در کشور باشد و عنوان کرد: اگر این شرایط ادامه داشته باشد و همه وضعیت موجود در جای خودش و در مسیر خودش در حال تحرک باشد، نرخ تورم پایین بیاید، عالی است ولی اینکه ما تعطیل کنیم و گردش مالی نداشته باشیم، فایده ای ندارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ذکر این نکته که هر اقدام اقتصادی نیاز به مقدماتی دارد و نرخ تورم مبنای کار و مقدمه ای است برای کار بعدی که رونق اقتصادی است، گفت: نرخ تورم خودش به تنهایی هدف نیست، هدف تولید و اشتغال بیشتر است. زمانی که ما تورم داشته باشیم تولید ضربه خواهد خورد. البته تورم همیشه بد نیست، تورم تا درصدی هم قابل قبول است ولی باید در حد تعادل باشد، اگر این مبنا و آرامش اقتصادی آماده شد و دولت توانست روی این آرامش اقتصادی، بنا و ساختمان تولید و اشتغال را شروع کند، زمینه آماده است و دیگر مردم آن را لمس خواهند کرد. وی با بیان اینکه باید منتظر اقدام بعدی دولت بود، که این زمینه را مساعد می کند یا خیر، افزود: باید ببینیم آیا دولت برنامه ای دارد، اگر برنامه نداشته باشد باز دوباره شرایط مثل قبل می شود. وی افزود: ما نگران هستیم که دولت بعد از این چه برنامه ای دارد چون این مرحله قابل لمس نیست.