مستندات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم پس از حدود شش سال دوباره تک رقمی شده است نه ۲۵ سال.

به گزارش خبرگزاری موج، براساس تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۹۵ به ۹.۵ درصد کاهش یافت و تک رقمی شد. بر همین اساس عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران دیروز مدعی شده که پس از ۲۵ سال نرخ تورم تک رقمی شده است. این در حالی است که مستندات آماری بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۸۹ تک رقمی شده و به نرخ ۹.۹ درصد رسیده بود. نرخ تورم تک رقمی تا پایان آبان ماه سال ۸۷ (۹.۷ درصد) پایداری داشته اما از دوازده ماهه منتهی به آذرماه دوباره دو رقمی شده است. در همین حال، گزارش مرکز آمار ایران هم حکایت از آن دارد که از اسفند ماه سال ۸۸ نرخ تورم به مدت ۹ ماه تا آبان ۸۹ که به ۹.۴ رسیده، تک رقمی بوده است. البته برای دریافت گزارش آمارهای مقایسه‌ای نرخ تورم مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مربوط به دورانی که در سال ۸۹ نرخ تورم تک رقمی شده بود.