امروز آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) است و این مهلت تمدید نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، امروز، ۳۱ خردادماه، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است و این مهلت تمدید نخواهد شد. شرط برخورداری از هرگونه معافیت و تسهیلات مالیاتی برای صاحبان مشاغل، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (۳۱ خردادماه برای اشخاص حقیقی) اعلام شده و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، موجب تعلق جریمه برای صاحبان مشاغل خواهد شد که این جریمه غیر قابل بخشودگی است. همچنین سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که براساس توافقی که میان سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور برقرار شده است، مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند مشمول توافق هستند. گفتنی است ضرورتی برای تسلیم اظهارنامه به صورت کاغذی و ارائه به ادارات امور مالیاتی نبوده و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی است و مودیان برای تسلیم اظهارنامه و همچنین پرداخت مالیات نیازی به مراجعه به ادارات مالیاتی ندارند. بر اساس توافق صورت گرفته، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل به میزان مالیات قطعی شده در سال ۱۳۹۳ تعیین شده و در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد ۱۳۹۳ به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها با رعایت درصد رشد(تا مبلغ یک میلیون تومان مالیات سال ۱۳۹۲ با رشد ۸ درصد، از مبلغ یک میلیون تومان تا مبلغ سه میلیون تومان مالیات با رشد ۱۲ درصد و مازاد بر سه میلیون تومان با رشد ۱۸ درصد) مبنای تعیین مالیات مورد توافق قرار می‌گیرد. شایان ذکر است، به منظور تکریم مودیان مالیاتی و پاسخگویی و راهنمایی مودیان مالیاتی، ساعات کار ادارات در روزهای ۲۹ تا ۳۱ خردادماه، تا ساعت ۲۰ افزایش یافته است.