معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: ۴۳ هزار میلیارد ریال امسال برای ایجاد ۱۷۳ هزار شغل در روستاهای کشور اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، نعمت الله رضایی روز پنجشنبه در جلسه بررسی تببین راهکارهای علمی توسعه روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در استانداری لرستان برگزار شد، گفت: در استان لرستان هزار و ۱۵۸ میلیارد ریال برای ایجاد هفت هزار و ۴۶۴ شغل در روستاها اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه این اعتبارات از محل منابع دولتی تامین می شود و باید مراقب باشیم به سرنوشت دیگر طرح های اشتغالزا دچار نشود، اظهار کرد: گزارش طرح هایی که برای اشتغالزایی در روستاها اجرا می شوند هر دو هفته یک بار در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ارائه می شوند. معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: در قالب طرح های اشتغالزا باید بخش های مختلف همچون صنعت و خدمات، گردشگری و زنجیره های تولید فعال شوند. رضایی بر ضرورت افزایش نرخ مشارکت در روستاها تاکید کرد.