‌توسعه متوازن کیش یکی ازشاخصه های ارزنده عملکرد تیم مدیریتی این منطقه آزاد در سه سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، رها شدن جزیره کیش از وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش زمین، ایجاد درآمدهای پایدار، حمایت از سرمایه گذاران صنعتی و تولیدکنندگان کالا و خدمات درحوزه های گردشگری، فناوری، صنعتی و درمانی و…، تغییر انگیزه ها به سمت تولید کالا و خدمات و توسعه کارآفرینی با تسهیل شرایط ضمن شفاف سازی امور نتایج ارزنده ای برای این جزیره مرجانی است که ثمرات بسیاری از این اقدامات اعتلای این جزیره را درزمینه های اقتصادی و گردشگری رقم خواهد زد. این نتایج حاصل تفکر، تدبر، اقدام و نظارت شبانه روزی بر برنامه ریزیها وفعالیت های اجرا شده در جزیره کیش است.

عملکرد کیش در سه سال گذشته: رکورد ۱۰۵ میلیون دلاری صادرات محصولات تولیدی کیش در پی افزایش ۷۲ واحد صنعتی رشد ارزش صادرات محصولات تولید شده در جزیره کیش دستاوردی ارزشمند است که این جزیره را در مسیر دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای مناطق آزاد درسیاستهای اقتصاد مقاومتی قرار داده است. رشد ۱۱۷ درصدی ارزش صادرات جزیره کیش شاهدی براین ادعاست که در طول سه سال گذشته ارزش صادرات محصولات تولیدی جزیره کیش از ۴۸٫۴ میلیون دلار درسال ۹۱ به ۱۰۵ میلیون دلار درسال ۹۴ رسیده است. در سال ۹۲ سازمان منطقه آزاد کیش موفق شد ارزش صادرات خود را به رقم ۵۴٫۷ میلیون دلار افزایش دهد روند افزایش ارزش صادرات با شیبی تند درسال ۹۳ به رقم ۸۱٫۴ میلیون دلارصعود کرد ودرسال ۹۴ این رقم به ۱۰۵ میلیون دلار افزایش یافت. در بخش واردات درسال ۹۲ میزان واردات جزیره کیش ۵۵۹ میلیون دلار بود که کاهش میزان واردات جزیره کیش ازدستاوردهای مهم درمسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است. در سال ۹۳ این رقم به ۵۰۸ میلیون دلار کاهش یافت و درسال ۹۳ رقم واردات جزیره کیش با تنزل ۱۹ درصدی درمقایسه با سال ۹۲ به ۴۵۲ میلیون دلار کاهش یافت. مقایسه آمار صادرات کیش درسال ۹۴ که رقم ۱۰۵ میلیون دلار است با آمار ۴۵۲ میلیون دلاری واردات درهمین سال نشان می دهد ارزش واردات کیش ۴ برابر ارزش صادرات محصولات تولیدی درسال گذشته است درحالی که درسال ۹۲ این اختلاف بین ارزش واردات نسبت به صادرات ۱۰ برابر بود. رسیدن به تراز مثبت تجاری برنامه ای است که سازمان منطقه آزاد کیش درطول سه سال گذشته با تمرکز برجذب سرمایه های صنعتی وتولیدی در پیش گرفت و گام بزرگی دراین راستا برداشت هرچند تا رسیدن به سرمنزل مقصود راه دشواری پیش روست اما این موفقیت ارزشمند که مرهون تلاش سه ساله تیم مدیریتی منطقه آزاد کیش است نشان می دهد با برنامه ریزی منسجم وهدفمند جزیره کیش درآینده نزدیک می تواند الگویی موفق برای دستیابی به توسعه اقتصادی باشد. ** افزایش ۵۱ درصدی سهم گردشگری، در سبد سرمایه گذاری غیر صنعتی کیش، دستاوردی ارزشمند جزیره کیش بر اساس ماموریت محوله از سوی دولت، منطقه آزاد تجاری وگردشگری است. درطول سه سال گذشته مسئولان، کارشناسان و مشاوران جزیره کیش با بررسی همه جانبه برای اصلاح ساختار سرمایه گذاریهای کیش اقدام کردند. خلاء سرمایه گذاری دربخش های گردشگری و تولیدی که مهمترین ماموریت جزیره کیش به عنوان نخستین منطقه آزاد کشوراست بزرگترین سد درمسیر توسعه این منطقه آزاد بود. تیم مدیریتی سازمان منطقه آزاد کیش از بدو ورود درسال ۹۲ با واقعی کردن قیمت عرضه زمین علاوه برحذف واسطه ها ورانت دراین بخش نسبت به حفظ این اراضی به عنوان سرمایه ای برای آینده این جزیره اقدام کرد. در سال ۹۱ میزان واگذاری زمین درجزیره کیش ۹۷۰ هزار مترمربع بود که با سیاستهای اجرایی سازمان منطقه آزاد کیش در سال ۹۴ به ۸۲ هزار مترمربع رسید درحقیقت واقعی شدن قیمت واگذاری زمین ضمن کاهش ۹۱ درصدی میزان واگذاری وحفظ این منبع ارزشمند در طول سه سال گذشته ارزش افزوده ای معادل ۱۳۰ درصد برای کیش به همراه داشته است. سازمان منطقه آزاد کیش همزمان با حمایت وتسهیل شرایط برای سرمایه گذاران دربخش های صنعتی، گردشگری، زیرساختی و خدماتی نسبت به اصلاح ترکیب پروژه های سرمایه گذاری دراین جزیره اقدام کرد. به طوری که سهم کاربری های تفریحی و ‌گردشگری در سبد واگذاری اراضی درسه سال گذشته به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. این سیاست هوشمندانه باعثشد انگیزه کار برای سرمایه گذاران صنعتی، تولیدی، خدماتی وگردشگری افزایش یابد. با پشتوانه حمایت مسوولان درطول سه سال گذشته حجم سرمایه گذاری های غیرصنعتی کیش با اجرای ۶۲ پروژه به رقم ۶۵ هزار و۲۰۰ میلیارد ریال رسید و سبد سرمایه گذاری کیش با تحولی بزرگ روبرو شد و سهم سرمایه گذاری های گردشگری در جزیره کیش ۵۱ درصد و سرمایه گذاری درحوزه مسکونی ۲۷ درصد شد. ** جذب ۹۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه درقالب ۶۵ طرح صنعتی سازمان منطقه آزاد کیش درپی منویات ارزنده مقام معظم رهبری دراجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی براصلاح ساختار درآمدی و ایجاد درآمدهای پایدار رویکردی جدید را درواگذاری های خود دنبال کرد که حمایت از سرمایه گذاران، حفظ منابع و ایجاد ارزش افزوده دراراضی منطقه آزاد کیش نیز درآن دیده شده بود. در این برنامه اراضی کیش به سه صورت استیجاری، مشارکتی وقطعی واگذار می شوند. با اجرای این طرح میزان واگذاری قطعی زمین درسبد سرمایه گذاریهای سازمان از ۸۰ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت ومشارکت با سرمایه گذاران در اجرای پروژه ها وکسب درآمد از ارزش افزوده ناشی از آن جایگزین درآمد حاصل از فروش زمین خام برای این منطقه آزاد شد. نکته مثبت دراین طرح واگذاری استیجاری زمین با قیمت های حمایتی به سرمایه گذاران و کارآفرینان درحوزه خدمات صنعتی و صنایع کوچک است به همین منظور با ایجاد شهرک صنعتی شماره شش قطعات کوچک زمین برای فعالیت صنایع کوچک به سرمایه گذاران با قراردادهای استیجاری وهزینه های پایین واگذار شده است. ایجاد فرصت برای جوانان، اشتغال آفرینی، جذب شرکت های داشن بنیان و حمایت از کارافرینان ثمره ارزشمند اجرای این طرح است. شهرک شماره شش صنعتی کیش نمونه بارز اجرای این طرح است که به شهرک خدمات صنعتی وپشتیبان تبدیل شده است. این شهرک دارای ۹۴ قطعه زمین ۱۲۰ تا ۲۳۰۰ متری است و درفاز اول ۸۰ درصد این شهرک واگذار شده است. با اجرای این سیاستها ۶۵ طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۹۴۰۰ میلیارد ریال درسه سال گذشته جذب شده که رشد ۱۷٫۶ درصدی را برای جزیره کیش به همراه داشته است. همچنین درطول سه سال گذشته ۷۲ واحد تولیدی وخدمات صنعتی به بهره برداری رسیده ویا فعال شده است. ** رشد بی سابقه فعالیت شرکت های بین المللی درکیش از ابتدای آغاز فعالیت اداره ثبت شزکت ها در منطقه آزادکیش تاکنون حدود ١٠ هزار و۹۰۰ شرکت در کیش ثبت شده اند. در سه سال گذشته ٢۶۴٧شرکت در کیش ثبت شده اند که از این تعداد٢۵١٩ شرکت ایرانی، ۵٢ شرکت خارجی و ٧۶ شرکت مالکیت مشترک ایرانی، خارجی دارند. افزایش ثبت شرکت های خارجی از هشت شرکت در سال ٩٢ به ٢٧ شرکت درسال ٩۴ و ثبت ١٠ شرکت در سه ماهه نخست امسال بیانگر بهبود فضای کسب وکار ورونق در بخش بین الملل دراین جزیره است. ** شفاف سازی اولویت اقتصادی کیش درسه سال گذشته ایجاد درگاه خدمات دولت الکترونیک وپنجره واحد اقتصادی یکی از مهمترین برنامه های سازمان منطقه ازاد کیش برای دستیابی به شفافیت وسلامت اقتصادی وتسهیل امور فعالین اقتصادی درسه سال گذشته بوده است. شفاف سازی فرآیندها محصول ارزشمند الکترونیکی شدن فرآیندها درجزیره کیش است. معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با ایجاد سه سامانه ثبت درخواست های سرمایه گذاری، صدور مجوز اقتصادی و ثبت اظهار نامه گمرکی امکان انجام فرآیندها به صورت الکترونیکی را برای متقاضیان وسرمایه گذاران داخلی وخارجی فراهم کرده است. ثبت شرکت ها سامانه جدیدی است که تا پایان سال جاری رونمایی واجرایی می شود. تسریع، تسهیل وسلامت اقتصادی از مزایای راه اندازی این سامانه ها است. **‌رشد ۸۶ درصدی جذب سهمیه کالاهای مشمول تبصره جذب با توسعه امکانات بندری کیش دولت برای تامین نیازهای داخلی کشور ناگزیر به واردات برخی کالاها است. مسیرهای ورود این کالاها بنادر وگمرکات مرزی کشور است که براساس مصوبه دولت برای مناطق آزاد سهمی از واردات این کالاها درنظر گرفته شده است. با توسعه زیرساخت های بندرگاهی وتسهیل فرآیندهای گمرکی و اداری درسال گذشته ۶۹ میلیون دلار از این واردات که دربودجه کشور نیز دیده شده ومشمول تبصره جذب شده از بندر تجاری کیش وارد شده است که درمقایسه با سال ۹۱ رشد ۸۶ درصدی داشته است. با جذب این میزان از واردات کشور از طریق منطقه آزاد کیش، این منطقه از طریق تسهیل امور به یاری سایر بنادر ومبادی ورودی کشور آمده وعلاوه بر این موجب رونق اقتصادی وکسب درآمد برای فعالین اقتصادی ومنطقه شده است. ** دستیابی به افزایش صادرات درپی اصلاح ساختار سرمایه گذاریها و نحوه واگذاری اراضی زنجیره تحول اقتصادی جزیره کیش با اصلاح قیمت ونحوه واگذای اراضی کیش آغاز وباعثترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاریهای صنعتی وگردشگری درکیش شد. این موضوع باعثاصلاح ترکیب سرمایه گذاری درکیش وافزایش سهم سرمایه گذاریهای تولیدی وصنعتی شد. با افزایش واحدهای صنعتی میزان تولید محصولات افزایش یافت ودرپی آن رشد صادرات را درپی داشت. حصول این نتایج ارزشمند اقتصادی حاصل برنامه ای دشوار بود که درسایه سیاستهای ارزشمند رهبر معظم انقلاب وتاکید براجرای اقتصاد مقاومتی دردولت تدبیروامید درکیش محقق شد. ** جزیره کیش پیشگام درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی درمناطق آزاد براساس سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتی و برنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دردولت، افزایش ۳۰ درصدی تولید وصادرات، افزایش ۳۰ درصدی صادرات مجدد و ایجاد مراکز ارتقاء وانتقال فناوری وتکنولوژی به عنوان اهداف مناطق آزاد درمسیر تحقق اقتصاد مقاومتی درسال جاری تعیین شده است. دربخش افزایش تولید وصادرات جزیره کیش در۵ ماه نخست سال ۹۵ با افزایش ۱۵ درصدی صادرات محصولات تولیدی که بخش عمده آن درزمینه محصولات پزشکی، دارویی، نفتی وآرایشی وبهداشتی وصادرات این تولیدات به کشورهای منطقه وآسیای میانه است نیمی از مسیر را پیموده است. دربخش صادرات مجدد نیز با همین رقم جزیره کیش به نیمه راه رسیده وبراساس تاکیدات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تلاش می شود تاپایان سالجاری این آمارها به بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد. در زمینه ایجاد مراکز ارتقاء وانتقال فناوری وتکنولوژی نیز جزیره کیش علاوه برراه اندازی مرکز ارتقاء وانتقال تکنولوژیهای تولید وساخت تجهیزات صنعت نفت و تکنولوژیهای تولید وساخت اقدام نموده که اقدامات مرتبط با آنها تاکنون اجرایی شده است. عمرانی: ایجاد اولین باند استاندارد هواپیماهای پهن پیکر کشور در جزیره کیش فرودگاه کیش به عنوان مهمترین مبداء ورودی در افزایش رضایتمندی گردشگران این منطقه نقش موثری دارد. در همین راستا از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید توسعه زیر ساخت ها، امکانات و خدمات فرودگاهی و دستیابی به استانداردهای بین المللی در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت. تعریض، بهسازی و روکش باند جنوبی به طول تقریبی ۴ کیلومتر که با هدف ساخت و آماده سازی نخستین باند استاندارد کشور برای فرود هواپیماهای پهن پیکر ایرباس A۳۸۰ اجرایی شد جزیره کیش را در بین سایر مقاصد گردشگری منطقه متمایز کرده است. ساخت دومین پایانه بزرگ فرودگاهی کشور در جزیره کیش پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش با ظرفیت پذیرش سالانه چهار و نیم میلیون مسافر که پس ازپایانه فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران، دومین پایانه بزرگ کشور خواهد بود که مراحل ساخت و تجهیز آن تا نیمه اول سال ۹۶به پایان می رسد. این پایانه جدید در زمینی به مساحت ۱۸۶۱ متر مربع ساخته شده که شامل فضاهای عمومی، گمرک خروجی و ورودی، کریدورها، کنترل گذرنامه، رستوران و نمازخانه ها و موتور خانه بودهودر مجموع ۴۱ هزار و۸۲۲ متر مربع زیر بنا دارد. ساخت ۶ پل هوایی انتقال مسافر به هواپیما از امکانات این پایانه است که بزرگترین سالن یکپارچه پروازهای داخلی بوده و تاکنون با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، مراحل زیر ساختی آن تکمیل شده است. گفتنی است که طبق طرح جامع کیش این پایانه جدید مسافری فرودگاه بین المللی کیش تا ۲۰ سال نیاز جزیره را برای ارائه خدمات مطلوب در بالاترین حد استانداردهای بین المللی به گردشگران تامین خواهد کرد. بندرگاه کیش ارتقاء زیر ساخت های بندرگاهی در جزیره کیش از جمله اقداماتی است که در سه سال گذشته به عنوان یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی جزیره مد نظر بوده است. تا چند سال گذشته با وجود ساخت اسکله دوازده هزار تنی، بدلیل عمق چهار متری حوضچه امکان پهلو گیری کشتی های بزرگ در بندرگاه کیش میسر نبود که این امرروند صادرات و واردات و فعالیت های گسترده بازرگانی را با مشکل مواجه می ساخت. در سه سال گذشته با استفاده از بزرگترین لایروب کشور حوضچه بندرگاه کیش لایروبی شده و عمق این منطقه به منهای ده متر رسید تا شناورهای پانزده هزار تن نیز بتوانند در بندرگاه کیش پهلو بگیرند. تاسیس اسکله۳۵ هزار تنی گامی مهم در ارتقاء خدمات بندرگاه کیش پس از تکمیل اسکله ۱۲ هزار تنی سازمان منطقه آزاد کیش عملیات ساخت اسکله ۳۵ تنی را در شهریور سال ۹۳ آغاز کرد تا پس از تکمیل این طرح امکان پهلوگیری شناورهای تا ۳۵ هزار تن در بندرگاه کیش میسر شود. اسکله ۳۵ هزار تنی به طول۳۵۰ متر در ضلع غربی حوضچه شرقی واقع شده و برای ساخت آن حوضچه تا منفی ۱۳ متر لایروبی می شود. این اسکله تا شهریور سال آینده به بهره برداری می رسد. اسکله مکانیزه رو – رو این اسکله با هشت پست در بندرگاه کیش در حال ساخت است که تا سال آینده به بهره برداری می رسد و سرویس دهی هیدرولیک به کشتی های با ظرفیت ۵۰۰ تا ۵ هزارتنی را امکان پذیر خواهد کرد. اسکله های رو – رو(Link span) با قابلیت تنظیم ارتفاع شامل سه پست اسکله ۵۵۰۰ تنی و پنج اسکله ۱۵۰۰ تنی به منظور پهلوگیری بارجها و لندینگ کرافت ها ساخته شده و تسهیل و تسریع فعالیت ها، ساماندهی امور، دسترسی آسان مراجعه کنندگان به محل ترخیص کالاها، کاهش تردد ماشین های سنگین در بندرگاه و افزایش نظم انجام فعالیت ها از جمله مزایای ساخت اسکله رورو در بندرگاه کیش است. اسکله های رو رو با حجم خاکی ۱۲۰ هزار متر مکعب و حجم عملیات بتن ریزی دو هزار و ۳۰۰ متر مکعب بوده و مراحل ساخت آن شامل هزار و ۱۷۰ تن شمع کوبی و ۹۵۰ تن عملیات فولادی است. ۴۰ میلیارد تومان کاهش هزینه در عملیات توسعه ای بندرگاه کیش سازمان منطقه آزاد کیش در روند اجرای دو طرح عمرانی اسکله ۳۵ هزار تنی و اسکله های رورو و در توقف کوتاه عملیات ساخت توسط پیمانکار موفق شد تا با بهره گیری از مشاوره مهندسی ارزشی در زمینه بررسی دقیق و اعلام هزینه های کارشناسی ساخت و بهینه سازی روند اجرای طرح، هزینه های ساخت را به میزان ۴۰ میلیارد تومان کاهش دهد. تغییر سازه های پست اسکله رورو و جایگزینی سازه های بتنی با توجه به احتمال میزان بالای خوردگی اسکله های مکانیزه در شرایط جغرافیایی کیش، تغیر شرایط اجرای طرح و الزام پیمانکار به تامین کامل مصالح مطابق با برنامه زمان بندی شده از جمله مواردی بود که به کمک مشاوران مهندسی ارزشی محقق شد. انبارهای کانتینری در مسیر توسعه بندرگاه کیش، انبار کانتینری بندر تجاری این منطقه با وسعت ۸ هکتار در دو زون A و B هر یک به مساحت تقریبی سه و پنج هکتار در حال ساخت است. این انبار به گونه ای طراحی شده که به طور متوسط گنجایش TEU۴۰۰۰ را دارا است. برای ساخت انبار کانتینری بندرگاه تجاری کیش ۴۵ هزار متر مکعب عملیات خاکی، ۳۹ هزار متر مکعب کارهای بتنی و ۸۱ هزار متر مربع بلوک بتنی اجرا می شود. هدف از ساخت این انبار کانتینری تسهیل ورود کالا، افزایش حجم کالاهای کانتینری، امکان استفاده از ظرفیت های ترانشیپ، امکان استفاده از ظرفیت های صادرات و واردات و ایجاد بستری مناسب برای بازرگانان جهت انبار کالاها و همچنین تثبیت بستر و زیباسازی پس کرانه های بندر است که پس از اجرای کامل این پروژه، افقی روشن در راستای دپوی انواع کالا از مسیرهای مختلف در حاشیه خلیج فارس به جزیره کیش فرا روی منطقه گشوده خواهد شد. تامین روشنایی، اجرای عملیات آبرسانی و برق رسانی، ایجاد سیستم اعلام و اطفاء حریق، ساختمان جدید گمرک بندرگاه کیش، محوطه سازی در گمرک کیش بخشی از اقدامات انجام شده در بندرگاه منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش است. گفتنی است. همچنین از طرح های عمرانی که در راستای طرح جامع بندرگاه اجرا شده است می توان به اجرای سیستم حفاظت کاتدیک اسکله های بندرتجاری به عنوان روشی پیشرفته جهت جلوگیری ازخوردگی فلزات، احداثدایک پیرامونی بندرتجاری از طریق استحصال و استفاده از مصالح لایروبی به مساحت ۱۴ هکتار، تعریض دایک ساحلی، ساخت اسکله سنگی و لایروبی حوضچه و ترمیم اسکله بندرگاه تدارکاتی چارک اشاره کرد. جهش ۳ و نیم برابری ظرفیت توزیع برق در جزیره کیش تامین برق مورد نیاز ساکنان وگردشگران جزیره کیش بعنوان یکی از عمده ترین مشکلات این منطقه از ابتدای فعالیت دولت تدبیرامید در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت که در نهایت شبکه توزیع و انتقال برق در جزیره کیش در این مدت بیش از سه و نیم برابر توسعه یافت. شبکه توزیع برق دراین منطقه آزاد که تا نیمه اول سال ۹۲ با ۴۰ کیلومترکابل ۱۳۲ کیلوولت، روشنایی بخش های مسکونی، تجاری و گردشگری را تامین می کرد در مدت سه سال گذشته با افزایش متراژ کابل های توزیع به ۱۴۱ کیلومتر کابل ۱۳۲ کیلو ولت، رشد سه و نیم برابری را تجربه کرده است. رشد ۷۱ درصدی ظرفیت تولید برق در کیش با تامین زیر ساخت ها و تاسیس نیروگاه شماره ۲ کیش، مجموع ظرفیت تولید عملی برق که در سال ۹۲ حدود ۱۳۷مگاوات بود تا پایان سال ۹۵ به ۲۳۵ مگاوات خواهد رسید که رشد ۷۱ درصدی را نشان می دهد. ساخت نیروگاه شماره۲ یکی از عمده ترین طرحهای عمرانی و توسعه ای بود که افزایش توان تولید برق در جزیره کیش را ممکن ساخت. عملیات تاسیس این نیروگاه در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع از تیر۹۳ آغاز شده است و در برنامه عملکرد این نیروگاه تامین آب و برق ساکنان و گردشگران کیش تا سال ۹۷ پیش بینی شده است. این نیروگاه در مجموع با تولید عملی ۵۵ مگاوات برق و ۶ هزارمتر مکعب آب شیرین علاوه بر تامین انرژی برق و آب مورد نیاز بخش های جنوبی کیش، پشتیبان نیروگاه شماره یک نیز محسوب می شود. افزایش بیش از یک و نیم برابری ظرفیت تولید آب شیرین در کیش با تکمیل زیر ساخت ها و توسعه امکانات استحصال آب شیرین از دریا و ذخیره سازی آب شرب جزیره کیش، ظرفیت تولید آب شیرین در سه سال گذشته بیش از یک و نیم برابر شده است. ظرفیت تولید آب شیرین در جزیره کیش که در سال ۹۲ در هر شبانه روز ۲۱ هزار متر مکعب بود با افزایش ۶۷ درصدی تا سال ۹۵ به ۳۵ هزار متر مکعب رسیده است. تصفیه خانه ده هزار مترمکعبی کیش با افتتاح فاز اول تصفیه خانه شمال جزیره کیش ۹ هزار مترمکعب از آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز کیش توسط این تصفیه خانه تامین شد که بابهره برداری از فازدوم این میزان به ۱۳ هنزار مترمکعب افزایش می یابد. فازدوم تصفیه خانه کیش با اعتباری بالغ بر۵۰ میلیارد ریال درفضایی به وسعت پنج هکتار و با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب ساخته می شود. تکمیل وبهره برداری از این پروژه سالانه ۱۸ میلیارد تومان صرفه جویی برای جزیره کیش به همراه دارد. توسعه هندورابی به عنوان جزیره پاک با رویکرد حفظ محیط زیست توسعه جزیره هندورابی درسال ۹۳ با دستور رییس جمهور درپی سفر به این جزیره آغاز شد. سازمان منطقه آزاد کیش توسعه این جزیره را برمحور حفظ محیط زیست بکر وطبیعت پاک هندورابی دردستور کار قرارداده است. با اقدامات انجام شده فرودگاه هندورابی با هدف برقراری پروازهای سبک تا پایان شهریور بطور کامل آماده بهره برداری است. بندرگاه هندورابی نیز تا دوماه اینده به بهره برداری می رسد. رشد ۸ درصدی ورود گردشگر به کیش از سال ۹۲ گردشگری کیش از سال ۹۲ تاکنون رشد هشت درصدی داشته است. این درحالیست که فضای گردشگری کشور متاثر از فضای اقتصادی است و در شرایطی که برخی نقاط گردشگری کشور رشد منفی داشتند جزیره کیش شاهد رشد ۸ درصدی آمارهای گردشگری بود.