عملکرد شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) که تا پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم غیرشفاف و با ضرر و زیان همراه بود، در سه سال(۹۴-۱۳۹۲) فعالیت دولت تدبیروامیدبه ۳۱٫۳۸۷ میلیارد ریال رسیده است. سود این شرکت ها در چهار ساله ۱۳۸۸ تا۱۳۹۱برابر با ۱۷٫۳۴۶ میلیارد ریال بود.

به گزارش خبرگزاری موج، بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در دوره سه ساله فعالیت دولت یازدهم ۱۰۹٫۲۷۷ میلیارد ریال و در دوره چهار ساله (۸۸تا۹۱) ۷۴٫۹۲۷ میلیارد ریال بوده است.

همچنین ارزش روز سرمایه گذاری ها در دوره سه ساله دولت تدبیر و امید در شستا ۲۹۳٫۸۷۱ میلیارد ریال و در دوره چهار ساله دولت دهم ۱۲۰٫۰۴۱ میلیارد ریال بوده است.

**۲۸درصد رشد میانگین سرمایه گذاری هلدینگ های تامین اجتماعی مقایسه پروژه های اجرایی به تفکیک هلدینگ های شستا نشان می دهد در سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید ۲۸درصد نسبت به دوره هشت ساله(۸۴تا ۹۲) رشد داشته است. میزان سرمایه گذاری در پروژه های شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی به تفکیک هلدینگ ها نشان می دهد این میزان در شرکت رایتل ۶۵۷درصد رشد داشته، به طوری که این میزان در دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم پنج هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال بوده و در دوره سه ساله فعالیت دولت یازدهم به ۱۲هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال رسیده است. ** فعالیت های سازمان تامین اجتماعی فعالیت سازمان تامین اجتماعی در شاخص های عمومی دارو در کشور نشان می دهد، از ۱۲۰ شرکت تولیدکننده محصولات دارویی برای تولید و عرضه، ۹۹٫۷ درصد از نیاز دارویی تجهیز شده اند که این نماد خود اتکایی در صنایع دارویی کشور است. ۱۲۰ شرکت تولید کننده محصول و ۸۰ تولیدکننده انواع مواد اولیه و ۵۰ شرکت توزیع محصولات دارویی با ۲۰هزار دارو ساز و۱۲هزار داروخانه در خدمت سلامت جامعه هستند. در سال جاری بالغ بر ۸۰۵ قلم محصول مهم دارویی به ارزش ۲هزار و ۲۰ میلیارد، ۳۵۰ قلم ماده اولیه دارویی به ارزش چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال توسط سازمان تامین اجتماعی عرضه شده است. سهم سازمان تامین اجتماعی در تولید و فروش داروی ساخته شده، نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور در دولت یازدهم به بیش از ۲ برابر(در سال ۱۳۹۴ معادل ۱٫۵درصد از تولید ناخالص داخلی) افزایش یافته است. در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تعداد ۱۷۱ قلم دارو به محصولات تولیدی کشور افزوده شد که ارزش بازار آن بالغ بر۲هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال به قیمت های داخلی و ارزش جایگزینی آن با واردات حداقل بالغ بر۳۷هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال خواهد بود. در سه سال آینده بالغ بر ۱۶۰ قلم محصول جدید به ارزش ۱۷ هزار میلیارد ریال ماده اولیه دارویی به ارزش۱۰هزار میلیارد ریال که تولیدکننده داخلی ندارند به فعالیت تولید و عرضه سازمان تامین اجتماعی افزوده خواهد شد. **تعداد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی وضعیت تا پایان سال ۱۳۹۱ نشان می دهد ۳۷ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۵۰۸ نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بودند که این تعداد تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۴۱ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۷۹۹ نفر افزایش یافته است. **هزینه درمان هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۳۹۲ معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال بود که پیش بینی می شود تا سال ۱۳۹۵ این میزان به ۱۹۰هزار میلیارد ریال افزایش یابد. همچنین هزینه درمان غیرمستقیم به طرف قراردادها، قبل از اجرای طرح تحول سلامت ماهانه سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بود که بعد از اجرای طرح تحول در سال ۱۳۹۵ به ۱۰هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. **مهمترین طرح ها و پروژه ها در سازمان تامین اجتماعی طرح پرداخت متمرکز بیمه بیکاری، طرح محاسبه و پرداخت متمرکز مستمری ها، طرح پرونده الکترونیک، طرح تخصیص شماره تامین اجتماعی به بیمه شدگان از جمله برنامه های سازمان تامین اجتماعی است که بتدریج انجام خواهد شد.