دبیر کل جدید اوپک برای بحثدرباره طرح فریز نفتی به ایران و قطر سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بلومبرگ، ایران اعلام کرده است که هنوز معلوم نیست در جلسه ماه آینده اوپک که در الجزیره برگزار می شود، شرکت کند. این در حالی است که از زمانی که اوپک اعلام کرده این نشست برگزار می شود، دوهفته گذشته است.

هرچند برخی خبرها هم نشان می دهد که ایران به برخی اعضای اوپک گفته که در این نشست شرکت خواهد کرد.

ظاهرا در نشست الجزایر قرار است گفت و گویی بین کشورهای عضو اوپک و تولیدکننده های غیر اوپکی مانند روسیه درباره طرح فریز نفتی صورت بگیرد. البته جلسه مشابهی هم در ماه آوریل سال جاری میلادی برگزار شد که عربستان در آن نشست شرط گذاشته بود که اگر ایران در این جلسه شرکت نکند، این کشور نیز شرکت نخواهد کرد. ایران نیز که آن زمان تازه از تحریم ها رها شده بود، در این جلسه شرکت نکرد.

به نظر می رسد موضع ایران همچنان ادامه تولید نفت باشد و برنامه دارد تا زمانی که ظرفیت خود را پر نکرده و تولید خود را به قبل از تحریم ها نرسانده در طرح فریز نفتی شرکت نکند. دبیر سابق اوپک گفته است که ایران برنامه دارد تولید خود را در سال جاری بیش از پیش افزایش دهد و شایدبتوان امیدوار بود که ایران برای این طرح آماده تر شده باشد.

گفته می شود دبیر جدید اوپک در ماه آینده قصد دارد به کشورهای ایران و قطر سفر کند.