معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: برای توسعه باید استانداردهای هماهنگ با محیط زیست تعیین شود و ما در سازمان اجازه نخواهیم داد توسعه بدون زیرساخت‌های محیط زیستی اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید نمکی در گردهمایی مدیران کل حفاظت محیط زیست سراسر کشور در گرگان بیان کرد: آنچه امروز از ریزگردها و سایر مشکلات داریم حاصل غفلت ما از محیط زیست طبیعی است. وی با بیان اینکه ما توسعه ناهماهنگ و ناموزون در کشور داشتیم، گفت: جنگل‌های هیرکانی را برای ساخت کارخانه سیمان و به بهانه اشتغال نابود کردند. در طرح های بهره برداری از جنگل ها به جای قطع درختان کهن، کف تراشی جنگل انجام شده است. نمکی با اشاره به عدم هماهنگی بین بخشی در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: در کشور هر دستگاهی به صورت جزیره‌ای اقدام به بهره برداری از منابع می‌کند و این مسئله باعثآسیب های بیشتر می شود. وی تاکید کرد: در همه دنیا بهره برداری از معادن انجام شده و در محیط طبیعی جاده ساخته می‌شود، اما تمامی اقدامات همراه با رعایت استانداردهای محیط زیستی است. ما نیز باید در اجرای طرح های توسعه‌ای این استانداردها را تعیین و رعایت کنیم. معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: متخلفین ما نیز امکانات بیشتری نسبت به نیروهای حفاظتی دارند و ما مصمم هستیم که پاسگاه‌های حفاظتی را به موتورسیکلت های جدید مجهز کنیم. نمکی افزود: به دنبال راهکارهایی برای حل مسائل معیشتی پرسنل به ویژه محیط بانان نیز هستیم. وی تاکید کرد: ما در مشارکت مردم هنوز ضعیف هستیم و به اندازه کافی سازمان‌های مردم نهاد را به کار نگرفتیم؛ بنابراین تقویت مشارکت مردمی و برون سپاری کارها به بخش خصوصی را در دستور کار داریم. از سوی دیگر مردمان نامهربان با حیوانات هم کم نداریم که باید آگاهی و آموزش های لازم به آن ها داده شود.