معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که شاخص فقر خوراکی در ایران چهار درصد است، گفت: خیلی از افرادی که دارای درآمد هستند به دلیل سبک زندگی غلط دچار سوء تغذیه هستند اما آمار فقر خوراکی در ایران کمتر از یک سوم میانگین جهانی است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در واکنش به اظهارات علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند، گفت: فکر می کنم یک سوء برداشت عمومی وجود دارد و منظور ایشان سوء تغذیه است که البته سوء تغذیه دارای علل متعددی است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چند روز گذشته در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان گفته بود، در حال حاضر ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تایید می کند. معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به طور میانگین ۱۲٫۵درصد جمعیت جهان معادل ۸۴۰ میلیون نفر، دچار فقر خوراکی هستند. بر اساس مطالعه ای که سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد(فائو) و همچنین موسسه مطالعات بین المللی سیاستگذاری برای غذا(International food policy research institute) که شاخص گرسنگی جهانی را محاسبه می کند، از سال ۱۹۹۰تا ۲۰۱۱ انجام دادند، میزان شاخص فقرخوراکی برای ایران حدود ۴ درصد است. این شاخص از چند مولفه مانند سوء تغذیه ناشی از فقر تشکیل شده است. میدری در ادامه افزود: خیلی از افرادی که دارای درآمد هستند به دلیل سبک زندگی غلط و نوع خوراکی هایی که مصرف می کنند دچار سوء تغذیه هستند. بر اساس مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مطالعات بین المللی خوشبختانه میزان فقر خوراکی در ایران بسیار پایین تراست. فقر خوراکی به معنای آن است که کسی کل درآمدش را به خرید خوراک اختصاص دهد اما بازهم نتواند نیازش را تامین کند.