با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه عضو اصلی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت اقتصاد شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، درحکم وزیرامور اقتصادی و داراییآمده است: به استناد ماده ۲ قانون رسیدگی بهتخلفات اداریو ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن و بنا به پیشنهاد دفتر هماهنگی و نظارت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، جنابعالی به عنوان عضو اصلی شعبه چهارم هیأتتجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری کارکنانوزارت امور اقتصادی و داراییبه مدت سه سال منصوب می شوید.

در ادامه این حکم تصریح شده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری، اعتدال گرایی ومنشور اخلاقی دولت تدبیرو امید و در جهت انجام وظایف خطیر و مهم خود، همکاری لازم با دفتر هماهنگی و نظارت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشید. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظیفه محوله را از خداوند خواستارم.