واحدهای زیرمجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران در دوره چهارماهه امسال ۳۷۱ هزار و ۳۶۳ تن کنسانتره مس تولید کردند که در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد ۲۳ درصدی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در چهار ماهه نخست پارسال، مجموع کنسانتره مس تولیدی به رقم ۳۰۲ هزار و ۳۰۷ تن رسیده بود. آمار تولید کنسانتره مس مربوط به شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران شامل مس سرچشمه ( کرمان)، مس سونگون (آذربایجان شرقی) و مس میدوک (کرمان) است. همچنین میزان تولید کنسانتره شرکت های یاد شده در تیرماه امسال به رقم ۹۴ هزار و ۲۳۳ تن رسید و در مقایسه با آمار دوره مشابه پارسال که رقم ۸۴ هزار و ۶۰۴ تن بود، افزایش ۱۱ درصدی را نشان می دهد. همچنین دوره چهارماهه امسال مس سرچشمه و میدوک در مجموع ۷۸ هزار و ۱۱۸ تن مس آند و ۶۰ هزار و ۵۰۵ تن مس کاتد تولید داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب دو و یک درصد کاهش تولید ثبت کردند. میزان تولید مس آند و مس کاتد در تیرماه امسال به ترتیب ۱۹ هزار و ۳۹۷ تن و ۱۶ هزار و ۶۶۴ تن اعلام شد. علاوه براین در دوره این گزارش، امسال مجتمع مس سرچشمه ۲ هزار و ۴۹ تن کنسانتره مولیبدن تولید کرد و مس سونگون نیز ۴۰۰ تن از این ماده را به تولید رساند که در مقایسه با چهارماهه نخست پارسال که به ترتیب یکهزار و ۹۴۷ تن و ۲۰۳ تن مولیبدن تولید داشتند، پنج و ۹۷ درصد رشد در این زمینه داشتند. مجتمع مس سرچشمه، سونگون و میدوک در چهار ماهه امسال، ۱۷ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۲ تن سنگ سولفیدی تولید کردند و در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد ۲۰ درصدی داشتند. چهارماهه نخست ۹۴ واحدهای یاد شده به میزان ۱۴ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۷۰۰ تن سنگ سولفیدی استخراج کردند که افزایش ۲۰ درصدی عملکرد را نشان می دهد. میزان استخراج سنگ سولفیدی در تیرماه امسال از سوی واحدهای تولیدی مس با رشد پنج درصدی، نسبت به ماه مشابه سال گذشته به سه میلیون و ۹۸۷ هزار و ۴۳ تن رسید. این واحدها تیرماه پارسال سه میلیون و ۸۰۵ هزار و ۷۹۲ تن سنگ سولفیدی استخراخ کردند. ، قرار گرفتن ایران روی کمربند جهانی مس و برخورداری از نزدیک به سه درصد کل ذخایر دنیا، فرصت های مناسبی را برای توسعه و اشتغالزایی در این بخش فراهم کرده است و بر پایه پیش بینی ها، صنعت مس در قالب برنامه ششم توسعه می تواند در مسیر صادرات دو میلیارد دلاری گام بردارد. آمارهای موجود، ذخایر شناسایی شده مس ایران نزدیک ۲ میلیارد تن برآورد شده و مطالعات میدانی دستگاه های ذیربط میزان ذخیره را بیش از این میزان نشان می دهد و ارقام غیررسمی چهار میلیارد تن ذکر شده است. معدن مس سرچشمه در استان کرمان به عنوان قدیمی ترین واحد معدنی کشور نزدیک به نیمی از تولید کل را از آن خود ساخته و معادن مس سونگون (آذربایجان شرقی) و میدوک (کرمان) در رده های بعدی جای گرفته اند. صنعت مس برای دوره ۹۷- ۱۳۹۴ برنامه ظرفیت سازی سالیانه دارد و پارسال دستیابی به رقم ۲۸۰ هزار تن هدفگذاری شد و امسال برنامه ریزی ها در مسیر ۳۰۰ هزار تن قرار دارد. برای سال ۱۳۹۶ رقم ۳۵۰ هزار تن هدفگذاری شده است و در پایان سال ۱۳۹۷ دستیابی به ۳۸۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تن پیش بینی می شود.